Ga naar hoofdinhoud

Over het RESOLVE-longonderzoek
In het RESOLVE-longonderzoek wordt de veiligheid en de werking van het onderzoeksmiddel Namilumab beoordeeld, voor de behandeling van pulmonale sarcoïdose. Er zullen maximaal 100 deelnemers meedoen in onderzoekscentra in de Verenigde Staten en Europa.

Deelnemers zullen initieel een keer per maand injecties krijgen van Namilumab of placebo (injectie zonder werkzame stof) voor ongeveer 6 maanden. Deelnemers worden willekeurig toegewezen aan een van de twee groepen, en noch de deelnemers noch de onderzoeker/arts weet aan welke groep de deelnemer is toegewezen. Na de initiële behandelingsperiode hebben alle deelnemers de mogelijkheid om Namilumab te krijgen in een open-label-verlenging van 6 maanden, ongeacht of ze initieel aan de Namilumab of de placebo groep werden toegewezen.

Over Namilumab
Namilumab is een humaan monoklonaal antilichaam (monoclonal antibody, mAb) waarvan wordt aangenomen dat het de onderliggende oorzaak van pulmonale sarcoïdose behandelt, door de remming van een van de belangrijkste eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de vorming van granulomen bij sarcoïdose. Namilumab is eerder onderzocht bij meer dan 300 mensen en bleek goed te worden verdragen. Het wordt als experimenteel beschouwd omdat het nog voor geen enkele ziekte of aandoening is goedgekeurd door een overheidsdienst voor gezondheidszorg.

Namilumab wordt toegediend als subcutane injectie (onder de huid) door een getrainde zorgverlener.

Vraag alstublieft eerst advies aan uw behandelend arts over deelname aan deze studie, voordat u contact opneemt met het studie team.

Erasmus Medisch Centrum Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam Dr. J. Miedema
research.longziekten@erasmusmc.nl
LUMC Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden, The Netherlands Dr. JJM Geelhoed

Research.longziekten@lumc.nl

St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein Koekoekslaan 1, Nieuwegein Dr. M. Veltkamp

longziekten-r&d@antoniusziekenhuis.nl

Scroll naar boven