Skip to content

Laatst geupdate op 7 februari, 2021

Het blijkt dat de bereidwilligheid om gevaccineerd te worden nogal varieert onder verschillende bevolkingsgroepen. Om een indruk te krijgen over de bereidwilligheid bij patiënten met een interstitiële longaandoening (ILD) zoals sarcoïdose doet Sarcoidose.nl samen met de ild care foundation onderzoek hiernaar. Hiervoor is een korte vragenlijst opgesteld die ook in in Amerika en in enkele andere Europese landen wordt uitgezet.

De vragenlijst is een vervolg op de survey (2020) waarin is geëvalueerd in hoeverre sarcoïdosepatiënten een COVID-19 infectie hebben gehad. Het verslag van de resultaten van deze eerdere vragenlijst, die in samenwerking met Sarcoidose.nl en de stopsarcoidosis foundation (FSR) is gemaakt, is gepubliceerd: “Risk and outcome of COVID-19 infection in sarcoidosis patients: results of a self-reporting questionnaire” Robert P. Baughman, Elyse Lower, Mindy Buchanon, Paola Rottoli, Marjolein Drent, Jacobo Sellares, Michelle Terwiel, Marjon Elfferich, Joel Francesqui, Maria Rita Barriuso Cabrerizo, Nadera Sweiss, Filippo Martone, Marc Judson. Een Nederlandstalig verslag vind je hier.

 

Door de vragenlijst over vaccinatiebereidheid in te vullen, stem je ermee in dat de gegevens anoniem verwerkt worden. Een samenvatting van het onderzoek zal, op basis van de anonieme gegevens, gepubliceerd worden.

Je vindt de vragenlijst op: https://nl.surveymonkey.com/r/vaccbereidheidILD of door de onderstaande QR code te scannen

 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

 

Back To Top