Skip to content

Laatst geupdate op 10 mei, 2021

Zoals je wellicht weet bestaan er expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Dit geldt ook voor sarcoïdose. Deze expertisecentra worden via een erkenningsprocedure aangewezen door het ministerie van VWS. Voor de (her)beoordeling weegt de mening van Sarcoidose.nl als patiëntenorganisatie ook mee.

Om een goede indruk te krijgen van de zorgverlening in de (aankomende) expertisecentra die een (her)aanvraag hebben gedaan willen we weten hoe jij je sarcoïdosezorg daar ervaart. Op grond van de gezamenlijke ervaringen kunnen wij dan een goed onderbouwd oordeel indienen over de aanvraag van dat betreffende centrum.

Dit jaar zijn er verschillende (her)aanvragen binnengekomen. De onderstaande centra willen (opnieuw) erkend worden als expertisecentrum voor sarcoïdose:

  • AmsterdamUMC – Amsterdam
  • Erasmus MC – Rotterdam
  • LUMC – Leiden
  • MUMC+ – Maastricht
  • Antonius Ziekenhuis – Nieuwegein

Let op:

Als je niet onder behandeling bent of nauwelijks contact hebt met een van bovenstaande ziekenhuizen kun je de vragen niet beantwoorden en hoef je niet mee te doen aan dit onderzoek!

Vragenlijst

We stellen 15 vragen die vooral gaan over jouw ervaringen met de zorg in het betreffende ziekenhuis. Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Je kunt de vragenlijst tot en met 24 mei invullen. Het is helaas niet mogelijk je antwoorden tussentijds op te slaan. Als je de vragenlijst afbreekt kun je wel opnieuw beginnen met invullen.

Als alle vragen beantwoord zijn, klik je op ‘gereed’. Het programma controleert of alle vragen beantwoord zijn. Als je een of meerdere vragen vergeten bent, worden die vragen met een uitroepteken gemarkeerd. Vul die vraag dan alsnog in en druk opnieuw op ‘gereed’.

Daarmee worden je antwoorden ingediend en ben je klaar.

Selecteer hieronder de vragenlijst(en) die je wilt invullen:

Hartelijk dank voor je deelname!

Back To Top