Skip to content

Laatst geupdate op 29 april, 2019

Er is een nieuwe informatiebrochure uitgekomen van de Patiëntenfederatie Nederland (https://www.patientenfederatie.nl/).  Dit stukje uit het voorwoord geeft goed aan waar het over gaat, en wat u als patiënt hiermee kunt doen:

Deze gids helpt u te begrijpen hoe alles rondom zorgverzekeringen werkt. Bijvoorbeeld als u een nieuwe zorgverzekering wilt kiezen. Patiëntenfederatie Nederland hoort steeds vaker van mensen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ze verdwalen in het poliswoud en haken dan vaak af. Ze willen misschien wel nadenken of ze nog de juiste zorgverzekering hebben, maar ze weten niet hoe ze dat kunnen beoordelen. Dit boekje helpt u daarbij.

In deze brochure worden ook diverse vergelijkingssites met elkaar vergeleken,  zodat u een goed beeld krijgt van de onderlinge verschillen.

Back To Top