Skip to content

Laatst geupdate op 3 november, 2019

Willemijn Engberts, masterstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft Sarcoidose.nl benaderd voor deelname aan een onderzoek over het opnemen van gesprekken met een zorgverlener. Zij doet dit onderzoek als onderdeel van haar afstudeerstudie; wij hebben onze medewerking hieraan toegezegd omdat wij deze mogelijkheid graag onder jullie aandacht willen brengen. Het verdere verloop van het onderzoek gaat volledig buiten Sarcoidose.nl om; wij zullen de resultaten na afloop van de studie op onze website publiceren.

Het onderzoek wordt geheel volgens de richtlijnen van de privacywet AVG uitgevoerd:

  • Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van medische hulpmiddelen.
  • Bij dit onderzoek is de AVG-privacywet in acht genomen.
  • Voor dit onderzoek worden geen kosten in rekening gebracht bij patiëntenverenigingen of andere deelnemende partijen.
  • Deelname van zowel patiënt als zorgverlener is geheel anoniem.
  • Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend en vrijwillig. Indien je tussentijds besluit om je deelname te stoppen dan is dat mogelijk en heeft dat geen enkele consequenties voor de  zorgverlening.
  • De gegevens en antwoorden worden na voltooiing van dit onderzoek vernietigd.

Meer achtergrondinformatie over Willemijn, de Radboud Universiteit en het onderzoek lees je hier: Onderzoek naar geluidsopnames in de spreekkamer.

Back To Top