Skip to content

In 2023 bestaat onze vereniging 45-jaar. Dat vieren we op verschillende manieren, onder meer met ons lustrumonderzoek. Sarcoidose.nl heeft een onderzoek uitgeschreven voor € 45.000. We hebben patiënten met sarcoïdose gevraagd welk onderzoek voor hen belangrijk is. Zij gaven aan dat zij het zoeken naar de oorzaak, een specifiek medicijn of het verbeteren van de kwaliteit van leven het meest belangrijk vinden.

Met veel trots presenteren we jullie het winnende onderzoek; de rol van microplastics bij het ontstaan van sarcoïdose.

Microplastics

Plastic in het milieu valt vroeg of laat uit elkaar in steeds kleinere stukjes. Deze zogenaamde microplastics blijken overal in toenemende mate aanwezig te zijn, ook in de lucht die we inademen en het voedsel dat we eten. Heel recent zijn deze kleine stukjes plastic zelfs aangetoond in de longen en bloed van mensen. Wetenschappers maken zich zorgen om mogelijke schadelijke effecten, maar het is nog onbekend of microplastics direct (long)ziekten veroorzaken.

Bij de ziekte sarcoïdose speelt een onbekende trigger uit de omgeving, die niet goed kan worden opgeruimd, waarschijnlijk een heel belangrijke rol. Omdat microplastics tot nu toe heel moeilijk vast te stellen waren in de longen of het bloed zijn ze nooit echt in beeld geweest als mogelijk oorzaak van sarcoïdose. In Nederland wordt nu echter uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om microplastic goed te kunnen vaststellen en karakteriseren, ook in het bloed en in de longen. Dat biedt een unieke kans om met die nieuwe technieken te onderzoeken of microplastics een oorzaak kunnen zijn van sarcoïdose.

Het sarcoïdose expertisecentrum van het Erasmus MC werkt daarom nauw samen met TNO, UMC Groningen en de Universiteit van Maastricht om de rol van microplastics in een sarcoïdosemodel te testen. Dat gebeurd door te kijken of het afweersysteem van patiënten met sarcoïdose microplastics ‘herkent’ en hierdoor ontsteking gaat maken. Daarnaast worden de nieuwste technieken gebruikt om te onderzoeken of stukjes microplastic aanwezig zijn in het ontstekingsweefsel (de granulomen) van patiënten met sarcoïdose.

Het onderzoek verloopt in twee stappen.

  1. De eerste stap van het onderzoek is het onderzoeken of patiënten met sarcoïdose een sterkere ontstekingsreactie laten zien als het afweersysteem in aanraking komt met microplastic. In het laboratorium worden verschillende soorten microplastic toegevoegd aan de afweercellen uit het bloed van mensen met sarcoïdose en van mensen zonder sarcoïdose (de c0ntrolegroep).Deze experimenten zullen laten zien welke soorten microplastics de meeste ontsteking geven bij patiënten met sarcoïdose. Microplastics die veel ontstekingsreactie geven zijn daarmee verdacht als oorzaak van sarcoïdose.
  2. De tweede stap is het onderzoeken van longweefsel van patiënten met sarcoïdose. Zijn microplastics aantoonbaar in het longweefsel en zouden zij de oorzaak kunnen zijn van de granuloomvorming? Voor dit onderzoek wordt overgebleven materiaal van eerdere longbiopten gebruikt.

Bekijk hier het filmpje over het onderzoek:

Back To Top