Skip to content

Laatst geupdate op 7 oktober, 2022

Het TV programma ‘De Monitor’ besteedde in haar uitzending van 9 april aandacht aan de rol van keuringsartsen van het UWV (ook wel verzekeringsartsen genoemd). Naar aanleiding van een oproep van het programma deelden heel veel mensen hun ervaringen. Sommige ervaringen waren positief, maar verreweg de meeste negatief.

Veel van de gemelde ervaringen komen overeen met wat mensen met sarcoïdose meemaken.

  • Onbegrip ten aanzien van de beperkingen en de aandoening.
  • Geen kennis van het ziektebeeld en ook geen bereidheid om zich daarin te verdiepen.
  • De ziekte afdoen als een psychisch probleem (‘Het zit tussen de oren’).
  • De mogelijkheden worden door het UWV veel groter ingeschat dan door de behandelaar.
Breed probleem

Uit de uitzending blijkt dus ook duidelijk dat mensen met sarcoïdose zeker niet de enige zijn die tegen problemen aanlopen bij hun keuring. Uit het onderzoek van het programma blijkt dat maar liefst 87 % van de patiëntenorganisaties vindt dat UWV-artsen niet genoeg van specifieke ziekten weten om een goed oordeel te kunnen geven. Je leest er meer over in het UWV dossier van De Monitor: https://demonitor.ncrv.nl/uwv.

Sarcoïdose in beeld

Voor het programma is ook prof. dr. Marjolein Drent geïnterviewd, zij legt in de uitzending uit dat sarcoïdose veel meer is dan alleen een longziekte en dat de beperkingen die patiënten ervaren dus ook breder moeten worden bekeken dan alleen aan de hand van de longfunctie. Drent pleit daarnaast voor (meer) overleg tussen de arts van het UWV en de behandelend arts.

In gesprek

Naar aanleiding van het interview met Drent heeft het UWV toegezegd in gesprek te willen gaan over dit onderwerp. We gaan er daarom vanuit dat dit onderwerp nog een vervolg krijgt. We houden je daarvan natuurlijk op de hoogte!

Tijdens dat gesprek zullen ongetwijfeld ook de resultaten van het onderzoek ‘Arbeidsparticipatie bij sarcoïdose’ ter sprake komen. In de uitzending wordt het onderzoek ook genoemd. In dit onderzoek, dat een gezamenlijk initiatief is van ild care foundation en SBN,  inventariseren we de problemen van mensen met sarcoïdose met betrekking tot werk. De bevindingen uit dit onderzoek worden ook gebruikt om richtlijnen te formulieren voor de beoordeling van mensen met sarcoïdose door verzekeringsartsen.

We houden je op de hoogte!

Bekijk de uitzending van De Monitor
Back To Top