skip to Main Content

Sinds de Algemene Ledenvergadering, die deze keer later plaatsvond dan normaal, telt Sarcoidose.nl weer vijf bestuursleden.

  • Voorzitter: Hil Dijkstra
  • Secretaris: Mayka Overgaauw
  • Penningmeester: Guus Janssen
  • Vrijwilligerscoördinator: Caro van Eck
  • Bestuurslid Communicatie en trainingen: Erwin Schraa

Meer over hun portefeuilles en hun contactgegevens vind je hier.

Back To Top