skip to Main Content

Stichting Mens achter de patiënt

« Terug naar artikel

Stichting Mens achter de patiënt

Helpt u mee aan de ontwikkeling van de toekomstige zorgprofessional?

Het interdisciplinaire onderwijsprogramma Mens Achter de Patiënt (MAP) van Maastricht University heeft als doel de werelden van chronisch zieken en studenten dichter bij elkaar te brengen.​

Initiatiefnemers van het project, inmiddels een stichting, zijn Matthijs Bosveld en Sjim Romme (resp. student geneeskunde en student gezondheidswetenschappen). “Wij geloven dat artsen en andere zorgprofessionals voldoende kennis hebben van ziekte, maar zich nog bewuster zouden kunnen zijn van de impact die ziekte heeft op het individu”.

In dit onderwijsprogramma, dat getest is op onder andere Maastricht University en Zuyd Hogeschool, gaan studenten en chronisch zieke patiënten in drie bijeenkomsten met elkaar in gesprek over de impact die de ziekte heeft op hun gezondheid en de rol die zorgprofessionals daar in positieve en negatieve zin in hebben gespeeld. Studenten worden zich zo bewuster van de impact van ziekte op mensen krijgen de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstig zorgprofessionals. Ook geven patiënten die deel hebben genomen aan dat ze veel over hun eigen ziekteproces geleerd hebben door hierover met medepatiënten en studenten in gesprek te gaan.

Matthijs en Sjim: “Wij dromen van mensgerichte zorg en willen daarom het medisch onderwijs mensgerichter maken. Om dat te bereiken, hebben wij onze studies een jaar gepauzeerd om dit onderwijsprogramma zonder winstoogmerk aan te bieden aan medische onderwijsinstellingen. Vanaf het begin van het kalenderjaar 2018 wordt de module Mens Achter de Patiënt aangeboden op Zuyd Hogeschool en Maastricht University aan grote groepen (200+) studenten. Wij zijn daarom op zoek naar chronisch zieken in Zuid en Midden Limburg die hun verhaal willen delen in een kleine groep. Chronisch ziekte mag in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd worden. Centraal staat de welwillendheid om te spreken over de (persoonlijke) ziektegeschiedenis met een toekomstig zorgprofessional.”

Deelname is vrijwillig en kost een patiënt niets. Reiskosten worden vergoed. Inschrijven voor deelname kan via de website van MAP, https://www.mensachterdepatient.nl/.

Op de website vind je een informatiebrochure en lees je enkele ervaringsverhalen van patiënten die hebben deelgenomen.

De informatiebrochure die zij hebben gemaakt is in twee delen middels onderstaande knoppen te downloaden. Dank voor uw medewerking!

Rob van Jaarsveld (Webmaster)

Hallo, ik ben Rob van Jaarsveld (1960), voormalig systeembeheerder bij een grotere multinational na een 22-jarige carriére bij de Luchtmacht en nu 100% arbeidsongeschikt door neurosarcoïdose. In 2015 werd bij toeval sarcoïdose stadium II geconstateerd; in mijn blogs lees je hoe en wat daarna kwam. Na die eerste diagnose kwam ik direct bij de SBN terecht en gelijk als vrijwilliger aangemeld om iets voor mijn mede-patiënten te kunnen doen. Ik beheer nu met een aantal medevrijwilligers deze website, het forum, de social media en blog naast het redactiewerk voor de Sarcoscoop. Ik hoop dat mijn verhalen (ook te lezen op www.vonjot.nl) anderen kunnen inspireren om het allemaal een keer lekker van zich af te kunnen schrijven. Hoe dan ook: ondanks alles blijf ik positief, en zal mijn lichaam niet laten winnen van mijn geest!

Lees alle blogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top