Ga naar hoofdinhoud

Laatst geupdate op 16 december, 2021

Op zaterdag 18 december 2021 vindt de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaats. Hierin leggen we u onder meer de begroting voor van 2022 en de meerjarenbegroting van 2023 en 2024. De begroting vindt u hier, de toelichting staat in de SarcoScoop van december.

Daarnaast staan ook het wijzigen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) op de agenda. De voor te leggen conceptstatuten vindt u hier (pdf) en het conceptreglement vindt u hier (pdf). Het wijzigen van de statuten en het HR zijn onder meer ingegeven door de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen) maar heeft ook andere redenen zoals het verminderen van de kwetsbaarheid van de vereniging. Onze motieven om u deze wijzigingen voor te leggen hebben we voor u op een rij gezet in een toelichting. De toelichting op de voorgestelde wijzigingen vindt u hier (pdf). Het voorstel tot statutenwijziging wordt vanaf 12 december 2021 ter inzage gelegd op het kantoor van de vereniging bij MEO in Haarlem en Alkmaar.

U kunt onze ALV digitaal of fysiek bijwonen. Meer informatie over Vergadering vindt u in onze agenda. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Een toelichting op de agenda van de vergadering en de manier van stemmen is verstuurd naar de leden.

Voorafgaand aan de vergadering zijn de leden in de gelegenheid gesteld om vragen aan het bestuur te stellen over de agendapunten. De gestelde vragen en de antwoorden vindt u hier (pdf).

 

 

 

 

Scroll naar boven