Ga naar hoofdinhoud

Eerder meldden we u al nieuws over het vaccinatieadvies. (Zie het eerdere artikel). Inmiddels hebben we een specifieker advies ontvangen: 

Er is in de media veel aandacht voor de vaccinatie tegen het Coronavirus. Gezien de vele vragen omtrent het COVID vaccin willen wij u hierover nader informeren.

Patiënten met een interstitiële longaandoening (ILD), waaronder sarcoïdose en longfibrose, wordt geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen COVID conform de adviezen van de overheid (groep medische indicatie)

De oproep voor vaccinatie krijgt u via de GGD of huisarts. U kunt op de website van het RIVM vinden wanneer verschillende doelgroepen worden gevaccineerd. Longartsen hebben geen invloed op het tijdstip van vaccinatie. Zie link.

Er gelden bij vaccinatie geen beperkingen bij gebruik van fibroseremmers of immuunsysteem onderdrukkende medicatie zoals prednison, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaatinfliximab, adalimumab of sirolimus. Hiervoor hoeft u niet te overleggen met uw behandelend specialist met betrekking tot vaccineren. Voor de patiënten die recent (korter dan een maand geleden) een behandeling met Solumedrol (MPS/methyl-prednisolon) of Rituximab (Mab Thera) hebben gekregen, of binnenkort moeten krijgen, is het verstandig om te overleggen met uw behandelend specialist over het tijdstip van de vaccinatie. Ook voor patiënten die een behandeling krijgen met cyclofosfamide is het advies om te overleggen met uw behandelend specialist. Voor meer informatie en veel gestelde vragen verwijzen wij naar informatie van de overheid.

https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Deze informatie is zorgvuldig samengesteld in samenwerking tussen het ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het Expertisecentrum Interstitiële en Vasculaire longziekten van het Erasmus MC Rotterdam.

Scroll naar boven