skip to Main Content

Voorlichtingsbrochure over sarcoïdose voor huisartsen

« Terug naar artikel

Voorlichtingsbrochure over sarcoïdose voor huisartsen

De huisarts is een belangrijke schakel in de zorgketen. Samen met de patiënt voert hij de regie in het hele zorgproces. Daarbij is natuurlijk de ziekte-inhoudelijke kennis van de huisarts over sarcoïdose van belang. Maar sarcoïdose komt niet vaak voor, kent veel verschillende verschijningsvormen en heeft een grillig verloop. Hoe kunnen we de huisarts dan goed informeren? Met onze brochure Diagnose: Sarcoïdose, … en nu? (kortweg ‘Huisartsenbrochure’) is er informatie voor sarcoïdosezorg in de eerste lijn beschikbaar gekomen.

Huisartsenbrochure

De brochure is tot stand gekomen via het voucherproject 2016 en 2017 in samenwerking met de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), de SBN AdviesRaad, longarts dr. Henk Sinninghe Damsté, een klankbordgroep van patiënten en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Met de huisartsenbrochure hebben zowel huisartsen als sarcoïdosepatiënten de beschikking over een compleet document waarin alle beschikbare informatie netjes gerangschikt bij elkaar staat. De ervaring, bij de reeds ontwikkelde huisartsenbrochures, leert dat de brochures ook gebruikt worden door revalidatieartsen, verpleeghuisartsen, bedrijfsartsen en fysiotehrapeuten. Op die manier wordt het dus een waardevol document om op verschillende vlakken binnen de zorg de kennis over sarcoïdose te vergroten.

Bekijk de SBN Huisartsenbrochure voor sarcoïdose (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top