Skip to content

Laatst geupdate op 29 april, 2019

De SBN is een belangenvereniging die wetenschappelijk onderzoek naar sarcoïdose belangrijk vindt. Daarom ondersteunt zij dit op verschillende manieren. Eén daarvan is de SBN Persoonlijke Onderzoeksondersteuning Sarcoïdose, kortweg SPOS.

Met de SBN Persoonlijke Onderzoeksondersteuning Sarcoïdose, wil de vereniging promovendi zelf ondersteunen door hen een financiële bijdrage te geven voor extra activiteiten en door een mogelijkheid te bieden om publiciteit te geven aan hun onderzoek.

Bovengemiddelde inzet voor sarcoïdose-onderzoek

Om voor de SPOS in aanmerking te komen dient iemand zich bovengemiddeld in te zetten voor sarcoïdose. Het promotieonderzoek dient in relatie te staan met sarcoïdose en het belang voor sarcoïdose staat  onomstotelijk vast.

Aan de SBN Persoonlijke Onderzoeksondersteuning Sarcoïdose is een bedrag van € 1.500 verbonden. De financiële bijdrage dient u te bestemmen voor activiteiten die in relatie staan met het promotieonderzoek en waarvoor in het normale onderzoeksbudget geen ruimte (meer) was. U kunt denken aan het bijwonen van een extra congres. Het betreft bijvoorbeeld  extra activiteiten of extra materialen die te maken hebben met uw promotieonderzoek.  Andere bestemmingen die aan dit criterium voldoen zijn uiteraard ook mogelijk.

Bekendheid

Daarnaast stelt de SBN de promovendus/da in de gelegenheid om middels een presentatie voor leden of een artikel in de SarcoScoop, het SBN kwartaalblad of op onze website, bekendheid te geven aan het lopende wetenschappelijke onderzoek.

Omdat de vereniging het belangrijk vindt om een promotieonderzoek meerdere jaren te kunnen volgen gaat de  voorkeur gaat uit naar ondersteuning van promovendi die zich in de eerste jaren van het promotieonderzoek bevinden. De promotor kan de promovendus of promovenda voordragen. De bestemming van de ondersteuning stelt de promovendus of promovenda, uiteraard in overleg met de promotor, zelf vast.

Aanvragen om in aanmerking te komen voor deze bijdrage kunt u indienen door het aanvraagformulier volledig in te vullen. Graag ontvangen wij uw aanvraag uiterlijk 5 april 2017 via voorzitter@sarcoidose.nl. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Ga naar het aanvraagformulier (pdf)

Back To Top