skip to Main Content

Linkpagina

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel
Op deze pagina vind je verschillende links over diverse onderwerpen.Links

Mis je informatie of een link? Meld dat dan via webredactie@sarcoidose.nl

Deze pagina bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de SBN liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze achterban. De SBN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De SBN geeft geen garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Werk

Website Omschrijving
Sarcoïdose & Werk SBN service voor vragen en ondersteuning over werken met sarcoïdose. Gratis voor leden.
Op eigen kracht aan het werk Samenwerkingsproject met als doel de arbeidsparticipatie van mensen met sarcoïdose te bevorderen.
Internet Werkt Forum voor vragen over uitkeringen en voorzieningen zoals WWB, WAO/WIA en WMO.
UVW Overheidsinstantie die de werknemersverzekeringen uitvoert, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet
UWV Perspectief UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid Geeft informatie over aspecten rondom werken met chronisch vermoeidheids-syndroom zoals scholing en studie, uitkeringen, ziekteverzuim en keuringen.
Weldergroep Platform voor praktische informatie, advies en tips over werk, uitkeringen en verzekeringen voor mensen met gezondheidsproblemen of een handicap.
Onbegrensd talent Werving-, selectie en detacheringsbureau voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking.

Bewegen

Website Omschrijving
Ergotherapie Informatie over ergotherapie, zoekfunctie om een ergotherapeut in de buurt te vinden
Fysiotherapie Informatie over fysiotherapie, vergoedingen en behandelingen
Fysionet Vind een longfysiotherapeut bij u in de buurt
Oefentherapeut Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Vind medepatïenten

Via SBN
Website Omschrijving
SBN Contactpersonen SBN vrijwilligers in de verschillende regio’s
SBN Forum Officiële forum van de SBN
SBN op Twitter Officiële twitteraccount van de SBN
SBN Facebookpagina Officiële Facebookpagina van de SBN
Buiten SBN om
Website Omschrijving
Leven met sarcoïdose Besloten Facebookgroep opgezet door patiënten
Sarcoïdose,… voor iedereen Besloten Facebookgroep opgezet door patiënten
Sarcoïdose Klaagmuur Besloten Facebookgroep opgezet door patiënten
Wij hebben sarcoïdose Forum van en voor sarcoïdose-patiënten

Gezondheidszorg

Website Omschrijving
Centrum Interstitiële longziekten – Nieuwegein Expertisecentrum Interstitiële Longziekten in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
Sarcoïdosecentrum – Erasmus MC Sarcoïdosecentrum van het Erasmus MC in Rotterdam
ild Care De ild care foundation zet zich in voor optimale behandeling én preventie van interstitiële longziekten.
WASOG WASOG is een artsenorganisatie die zich inzet voor een optimale diagnostiek, begeleiding, behandeling én preventie van interstitiële longziekten.
Zorginstituut Nederland Overheidsinstelling waaronder onder andere het Kwaliteitsinstituut dat en de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen vallen.
Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen Centrum voor klinische arbeidsgeneeskunde met als doel de zorg te verbeteren voor werknemers met een arbeidsgerelateerde longaandoening.
Ziekenhuis.nl Informatie over ziekenhuizen,  medicijnen, onderzoeken en   ziektebeelden.
Gezondheidsplein Informatie over aandoeningen, symptomen en contact met medepatiënten
Mijn zorg veilig Website over patiëntveiligheidskaarten als hulpmiddel om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid binnen de zorg.
Nationale hulpgids Zoeken naar aanbieders van thuiszorg, kinderopvang en huishoudelijke hulp bij jou in de buurt.
Zorgverzekeraars Informatie over het zorgstelsel en zorgverzekeringen
Zorgbelang Nederland Verzamelt landelijk en regionaal ervaringen en standpunten over de zorg
Zorgkaart Nederland Vind de beoordelingen van andere zorggebruikers over je zorgverlener
Regelhulp Wegwijzer met betrouwbar en actuele informatie over zorg, ondersteuning en financiële regelingen bij ziekte of beperking.
Dromedaris Geselecteerde links naar websites voor (para)medici.

Medicatie

Website Omschrijving
College ter beoordeling van geneesmiddelen Beoordeling en bewaking van de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen.
Lareb Melden van bijwerkingen van medicijnen aan het Nederlands bijwerkingen centrum, Lareb
Apotheek.nl Apothekers geven informatie over medicijnen van KNMP
Medicijngebruik Instituut voor verantwoord medicijngebruik
Medicijnbalans Feitelijke en actuele informatie over (nieuwe) geneesmiddelen (Instituut Verantwoord Medicijngebruik)
Meldpuntmedicijnen Verzamelpunt voor ervaringen met medicijnen (Instituut Verantwoord Medicijngebruik)
Mijn medicijn.nl Verzamelpunt voor ervaringen met medicijnen (onder andere KNMP en Lareb)
Medicijnkosten Informatie van de overheid over actuele kosten van geneesmiddelen, vergoedingen en eigen risico

Ondersteuning bij zorgvraag en wet en regelgeving

Website Omschrijving
Hulpmiddelenwijzer Onafhankelijk overzicht van hulpmiddelen, met tips en verkooppunten (Vilans)
Mee Nederland Advies over gezondheid, ziekte en hulpmiddelen
WMO Info Informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van het Zorgverzekering informatiecentrum
Kennisring Informatief consumentenplatform over thema’s als geld en zelfstandig wonen
Kiesbeter Informatie van de overheid over de zorg en uw rechten
Intermobiel Kennisplatform voor jongeren met een chronische ziekte of handicap
Ieder(in) Belangenbehartiger voor mensen met een beperking of chronische ziekte. SBN is lid van Ieder(in)
PGO Support   Ondersteuning van patiëntenorganisaties
ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie: Werkt aan verbetering van de levensomstandigheden van mensen met een beperking of chronische ziekte
Patëntenfederatie Patiëntenfederatie Nederland: Koepel voor patiëntenorganisaties. Zet zich via diverse programma’s in voor mensen die zorg nodig hebben. SBN is geen lid van de Patiëntenfederatie

Patiëntenverenigingen voor sarcoïdose

Europa:
Land Vereniging Website
België BVS – Belgische vereniging voor sarcoïdosepatiënten www.sarcoidose.be
Denemarken Immun Defekt Foreningen http://idf.dk
Duitsland DSV – Deutsche Sarkoidose-Vereinigung  (DSV) www.sarkoidose.de
Estland EKL – Estonian Lung Association www.kopsuliit.ee
Europa EPOS – European Association of Patients Organizations of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders www.sarcoidosis.biz
Frankrijk RISMS – Réseau International de Soutien des Malades de la Sarcoïdose Réseau Website is uit de lucht
Ierland Isarc – Irish Sarcoidosis Support Network www.isarc.ie
Italië ASCI – Amici contro la Sarcoidosi Italia ONLUS www.sarcoidosi.org
Nederland SBN  – Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland www.sarcoidose.nl
Oostenrijk SHG Sarkoidose www.sarko.at
Portugal LPCDR – Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas www.lpcdr.org.pt
Spanje ANES  – Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis www.sarcoidosis.es
Vereniging Koninkrijk SILA – Sarcoidosis and Interstitial Lung Association www.sila.org.uk
Sarcoidosis Association Really Cares www.sa-uk.org
Zweden Reumatikerforbundet www.reumatikerforbundet.org
Zwitserland SSARV – Schweizerische Sarkoidose-Vereinigung www.sarkoidose.ch
Buiten Europa:
Land Vereniging Website
Australië Sarcoidosis and Lyme Disease Support Australia www.sarcoidosisaustralia.com
Canada National Sarcoidosis Organization www.Nationalsarcoidosisorganization.com
Japan Friends of sarcoidosis www.ne.jp/asahi/h/sato  (vertaalde versie)
Verenigde Staten   FSR – Foundation for Sarcoidosis Research www.stopsarcoidosis.org
SNA – Sarcoid Networking Association www.sarcoidosisnetwork.org
Sarcoidosis Network Foundation www.sarcoid-network.org

Overig

Website Omschrijving
Batafurai Stichting die zich door middel van trainingen inzet om het leven met een chronische aandoening en/of chronische pijn structureel te verbeteren.
Onzichtbaar ziek Onzichtbaar ziek is een initiatief dat op een moderne en positieve manier meer begrip en kennis rondom onzichtbare ziektes wil creëren.
Delen
Back To Top