skip to Main Content

Neem deel aan de biobank!

« Terug naar artikel

Draag zelf bij aan wetenschappelijk onderzoek

Interstitiële longziekten, zoals sarcoïdose, zijn zeldzaam. Om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, zijn (gegevens van) grote patiëntenaantallen nodig. Dit is een voorwaarde om inzicht te krijgen in de oorzaak en behandeling van deze ziektes. Het bijeenbrengen van ziektegegevens van zoveel mogelijk patiënten is dus belangrijk. Hiertoe is ruim tien jaar geleden door het expertisecentrum Interstitiële longziekten (cIL) van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein de ‘Biobank’ opgericht.

Deze biobank bevat de (anonieme) gegevens van meer dan 7.000 patiënten met een zeldzame interstitiële aandoening. In de biobank worden ook patiëntmaterialen opgeslagen. Hierbij moet u denken aan bloed, DNA, longvocht, urine en weefsel.

Een delegatie van Sarcoidose.nl heeft onlangs een bezoek gebracht aan deze biobank en is onder de indruk van de opzet en het wetenschappelijk onderzoek dat door deze opzet mogelijk wordt. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de oorzaak en het verloop van de ziekte.

Sarcoidose.nl beveelt deelname door patiënten met familiaire sarcoidose, fibrotiserende sarcoidosen of lofgren syndroom aan deze biobank dan ook van harte aan.

Patiënten met familiaire sarcoidose, fibrotiserende sarcoidose of löfgren syndroom kunnen zich aanmelden voor deelname aan de biobank. Zij hoeven daarvoor geen patiënt te zijn of te worden van het centrum Interstitiële Longziekten. Deelname is vrij eenvoudig: na contact met de biobank krijgt u vragenlijsten en een informed consent toegestuurd die ingevuld dienen te worden. Als u in aanmerking komt voor bloedafname, krijgt u een bloedafname setje toegestuurd waarmee u naar een bloedafname punt in de buurt kunt gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Annelies Wind, Biobank Coördinator, biobank@antoniusziekenhuis.nl.

Back To Top