Ga naar hoofdinhoud

Algemene ledenvergadering

Datum/Tijd
18-12-2021
13:00 - 15:00

Locatie
Hof van Putten
Harderwijkerstraat 14
, Putten

Categorieën


Op zaterdag 18 december 2021 houdt Sarcoidose.nl haar Algemene Ledenvergadering in het Hof van Putten. De vergadering is ook digitaal bij te wonen. De tweede ALV van dit jaar is uitgeschreven omdat we voortaan jaarlijks de begroting voor het komende jaar willen voorleggen aan de Vergadering. Tot op heden gebeurde dit alleen door publicatie in de SarcoScoop van december.

De vergadering start om 13.00 uur en duurt tot 15:00 uur. We ontvangen u graag vanaf 12:30 uur.

Agenda

 1. Opening
  1. Benoeming voorzitter van de vergadering
 2. Mededelingen en eventuele ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 mei 2021. U vindt de notulen van die vergadering hier (pdf).
 4. Aanpassingen in de bestuurssamenstelling
  1. Voordracht van het bestuur tot benoeming van Simon van Groningen, Sjef Palmen en Fred Kollen als bestuurslid.
  2. Voordracht van het bestuur tot benoeming in de functie van voorzitter: Fred Kollen.
 5. Vaststelling van de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting van 2023 en 2024.
 6. Voorstel tot wijziging van de Statuten. De conceptstatuten vindt u hier (pdf). Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt vanaf 12 december 2021 ter inzage gelegd op het kantoor van de vereniging bij MEO in Haarlem en Alkmaar.
 7. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Het conceptreglement vindt u hier (pdf).
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Aanmelden

De Algemene Ledenvergadering op 18 december is zowel digitaal als fysiek bij te wonen. U kunt bij aanmelding aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Aanmelden voor deze dag kan via onderstaand formulier of door te bellen met ons kantoor: 072 – 792 0767.

Aan het bijwonen van deze dag zijn geen kosten verbonden. De mensen die zich aanmelden krijgen de vergaderstukken (digitaal) toegestuurd. U vindt de vergaderstukken en de toelichting op de vergadering en de voorgestelde wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hier.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Back To Top