Ga naar hoofdinhoud

Algemene Ledenvergadering 2019 – met lezing

Datum/Tijd
25-05-2019
10:00 - 15:00

Locatie
Vergader- en congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX, Nijkerk

Categorieën


Op zaterdag 25 mei houdt Sarcoidose.nl haar Algemene Ledenvergadering in Nijkerk. In het officiële deel draagt het bestuur de huidige secretaris voor als bestuurslid Patiënteninbreng. Ook legt het bestuur een geactualiseerd Huishoudelijk Reglement voor. Daarnaast verzorgt dr. Bert Strookappe (fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede) een lezing over bewegen met sarcoïdose.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur draagt de Vergadering Mayka Overgaauw (de huidige secretaris) voor als bestuurslid Patiënteninbreng voor de periode van drie jaar. Voor de functie van secretaris is een vacature.

Contributie 2020

De contributie wordt conform een eerder besluit van de Vergadering jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI) en daarbij afgerond op hele euro’s. Het uitgangspunt voor de contributie van 2019 bedroeg vorig jaar € 33,77. De contributie voor 2019 is vervolgens door de Vergadering van 2018 vastgesteld op € 34. Over 2018 is de CPI door het CBS bepaald op 1,7%. Daarmee zou de contributie voor 2020 uitkomen op € 34,34 (€ 33,77 + 1,7%). Het bestuur stelt daarom de Vergadering voor om de minimale contributie voor 2019 te handhaven op het niveau van € 34 per jaar. Bij betaling via een incassomachtiging wordt een korting van € 2 verleend op het jaarbedrag. De toeslag voor een gezinslidmaatschap bedraagt € 10 per jaar.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur

10.30 uur

12:00 uur

13:00 uur

14:30 uur

Ontvangst

Officieel deel – ALV

Lunch

Lezing dr. Bert Strookappe; bewegen met sarcoïdose

Afsluiting met hapje en drankje

In het officiële deel van het programma komen de volgende agendapunten aan de orde:

Welkom

Mededelingen en eventuele ingekomen stukken

Notulen Algemene Ledenvergadering 2018

Jaaroverzicht 2018

Vaststellen jaarrekening 2017 en decharge bestuur voor 2018

Aanpassing Huishoudelijk Reglement

(Her)benoeming bestuur

Vaststelling contributie 2020

Rondvraag

Sluiting

U kunt zich voor deze dag aanmelden via onderstaand formulier of via kantoor: tel: 072 – 792 0767. Aan het bijwonen van deze dag zijn geen kosten verbonden. De mensen die zich aanmelden krijgen het jaaroverzicht, de notulen van de vergadering van 2018 en het concept van het nieuwe Huishoudelijke Reglement digitaal toegestuurd.

We ontvangen u graag vanaf 10.00 uur in Vergader- en congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

Back To Top