Ga naar hoofdinhoud

Algemene Ledenvergadering

Datum/Tijd
06-05-2023
13:00 - 14:30

Locatie
Vergader- en congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX , Nijkerk

Categorieën


Op zaterdag 6 mei houdt Sarcoidose.nl haar Algemene Ledenvergadering. Deze bijeenkomst is zowel digitaal als fysiek bij te wonen. We ontvangen u graag vanaf 12:30 uur. De ALV start om 13:00 uur. We sluiten de dag rond 14:30 af met een hapje en een drankje.

Op deze ALV brengt het bestuur verslag uit over 2022, hieronder valt uiteraard ook de financiële verantwoording.

De agenda van de ALV bevat in ieder geval:

 • het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
 • het verslag van de kascommissie
 • het vaststellen van het jaarverslag 2022 (inclusief de staat van baten en lasten)
 • het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur over het gevoerde beleid in 2022
 • het vaststellen van de aanpassing van de statuten van de vereniging
 • het stemmen over twee bestuurskandidaten
  • Mayka Overgaauw is nu waarnemend voorzitter. Deze termijn loopt af. Mayka stelt zich verkiesbaar als voorzitter voor de termijn van drie jaar
  • Gepke Bakker is nu oriënterend bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Gepke te benoemen tot algemeen bestuurslid
 • de rondvraag

Aanmelden

U kunt zich voor deze dag aanmelden via onderstaand formulier of via kantoor: 072 – 792 0767. U kunt daarbij opgeven of u digitaal of fysiek aanwezig bent. Aan het bijwonen van deze dag zijn geen kosten verbonden.

De mensen die zich aanmelden krijgen de vergaderstukken (digitaal) toegestuurd.

Back To Top