Ga naar hoofdinhoud

Algemene Ledenvergadering

Datum/Tijd
29-05-2021
12:30 - 16:00

Locatie
Hof van Putten
Harderwijkerstraat 14
3881 EH, Putten

Categorieën


Op zaterdag 29 mei 2021 houdt Sarcoidose.nl haar Algemene Ledenvergadering, deze combineren we met een lezing over verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Het evenement is zowel digitaal als fysiek bij te wonen.

Het dagprogramma verloopt als volgt:

 • 12.30 uur Ontvangst
 • 13.00 uur ALV
 • 14.30 uur Pauze
 • 14.45 uur Lezing Tired Trial en Predmeth studie
 • 16.00 uur Afsluiting

De Algemene Ledenvergadering om 13.00 uur kent de volgende agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en eventuele ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
 4. Jaaroverzicht 2020
 5. Vaststellen jaarrekening 2020 en decharge bestuur voor 2020
 6. Aanpassingen in de bestuurssamenstelling
 7. Vaststelling contributie 2022
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Punt 6: Bestuurssamenstelling

Op deze ALV zullen we afscheid nemen van Guus Janssen als penningmeester. We bedanken Guus voor zijn tijd en inzet voor de vereniging. Ook stellen we op deze ALV de nieuwe beoogde penningmeester aan jullie voor: Karst van der Weide.

In het bestuur, maar ook elders binnen de vereniging zijn er nog steeds meerdere vacatures. Wil jij je steentje bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met sarcoïdose? Kijk dan eens op: https://sarcoidose.nl/vrijwilligerswerk

Punt 7: Contributie 2022

De contributie wordt conform een eerder besluit van de Vergadering jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI) en daarbij afgerond op hele euro’s. Het uitgangspunt voor de contributie van 2021 bedroeg vorig jaar € 35,23. De minimale contributie voor 2021 is op basis daarvan door de Vergadering vastgesteld op € 35.

Over 2020 is de CPI door het CBS bepaald op 1,3%. Daarmee zou de contributie voor 2022 uitkomen op € 35,69 (€ 35,23 + 1,3%). Het bestuur stelt daarom de Vergadering voor om de minimale contributie voor 2022 te verhogen naar € 36 per kalenderjaar. Bij betaling via een incassomachtiging wordt een korting van € 2 verleend op het jaarbedrag. De toeslag voor een gezinslidmaatschap bedraagt € 10 per jaar.

De lezing

In het kader van het veertig jarig bestaan van de vereniging heeft de vereniging enkele jaren geleden een onderzoeksondersteuning van € 40.000 uitgeschreven. Onze leden hebben ervoor gekozen om de ondersteuning toe te kennen aan het zogenaamde Tired-onderzoek. Het Tired-onderzoek is een medisch wetenschappelijk onderzoek naar online therapie voor vermoeidheid bij patiënten met sarcoïdose.

Ook de Predmeth studie zal in deze lezing aan de orde komen, het onderzoek waarbij gekeken wordt of de werking van methotrexaat net zo effectief als prednison is bij longsarcoïdose, maar mogelijk met minder bijwerkingen.

Aanmelden

U kunt zich voor deze dag aanmelden via onderstaand aanmeldformulier of door te bellen naar: 072 – 792 0767. Aan het bijwonen van deze dag zijn geen kosten verbonden. De mensen die zich aanmelden krijgen de vergaderstukken (digitaal) toegestuurd.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Back To Top