Ga naar hoofdinhoud

Algemene Ledenvergadering

Datum/Tijd
12-09-2020
15:00 - 16:00

Locatie
Hof van Putten
Harderwijkerstraat 14
3881 EH, Putten

Categorieën


Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 12 september houdt Sarcoidose.nl haar Algemene Ledenvergadering in Putten. In deze vergadering nemen we afscheid van onze vrijwilligerscoördinator Greet Severs.

Dagprogramma

 • 14.45 uur Ontvangst
 • 15.00 uur Algemene ledenvergadering (ALV)
 • 16.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

In de ALV komende de volgende zaken aan de orde:

 1. Welkom
 2. Mededelingen en eventuele ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
 4. Jaaroverzicht 2019
 5. Vaststellen jaarrekening 2019 en decharge bestuur voor 2019
 6. Aanpassingen in de bestuurssamenstelling
 7. Vaststelling contributie 2021
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Contributie 2021

De contributie wordt conform een eerder besluit van de Vergadering jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI) en daarbij afgerond op hele euro’s. Het uitgangspunt voor de contributie van 2020 bedroeg vorig jaar € 34,34. De minimale contributie voor 2020 is op basis daarvan door de Vergadering vastgesteld op € 34.

Volgens die uitgangspunten zou de contributie voor 2021 dan uitkomen op € 35 per kalenderjaar. Het bestuur stelt daarom de Vergadering voor om de minimale contributie voor 2019 te verhogen naar € 35 per kalenderjaar. Bij betaling via een incassomachtiging wordt een korting van € 2 verleend op het jaarbedrag. De toeslag voor een gezinslidmaatschap bedraagt € 10 per jaar.

Aanmelden

U kunt zich voor deze dag aanmelden via onderstaand formulier of via kantoor: tel: 072 – 792 0767. Aan het bijwonen van deze dag zijn geen kosten verbonden.

De mensen die zich aanmelden krijgen het jaaroverzicht en de notulen van de vergadering van 2019 digitaal toegestuurd.

We ontvangen u graag vanaf 14.45 uur in het Hof van Putten, Harderwijkerstraat 14, in Putten.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Back To Top