Ga naar hoofdinhoud

ALV

Datum/Tijd
21-05-2022
12:30 - 16:00

Locatie
Vergader- en congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX , Nijkerk

Categorieën


Op zaterdag 21 mei 2022 houdt Sarcoidose.nl haar Algemene Ledenvergadering (ALV) in Nijkerk.

We ontvangen u graag vanaf 12.30. De ALV start om 13.00 uur.

Het evenement is zowel digitaal als fysiek bij te wonen en vindt plaats in Nijkerk. Op deze ALV brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen jaar, hieronder valt uiteraard ook de financiële verantwoording.

De agenda van het officiële deel luidt:

  1. het vaststellen van de dagvoorzitter
  2. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering (pdf)
  3. het jaarverslag (pdf) van het bestuur
  4. het financieel verslag (pdf) van het bestuur
  5. het vaststellen jaarrekening over het afgelopen boekjaar
  6. het verslag van de kascommissie
  7. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur
  8. het voorzien in vacatures – voordracht van Mayka Overgaauw in de functie van voorzitter
  9. het vaststellen van de contributie voor 2023*
  10. de rondvraag

* Contributie 2023

De contributie wordt conform een eerder besluit van de Vergadering jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI) en daarbij afgerond op hele euro’s. Het uitgangspunt voor de contributie van 2022 bedroeg vorig jaar € 35,69. De minimale contributie voor 2022 is op basis daarvan door de Vergadering vastgesteld op € 36.

Over 2021 is de CPI door het CBS bepaald op 2,7%. Daarmee zou de contributie voor 2023 uitkomen op € 36,65 (€ 35,69 + 2,7%). Het bestuur stelt daarom de Vergadering voor om de minimale contributie voor 2023 te verhogen naar € 37 per kalenderjaar. Bij betaling via een incassomachtiging wordt een korting van € 2 verleend op het jaarbedrag (ongewijzigd). De toeslag voor een gezinslidmaatschap bedraagt € 10 per jaar (ongewijzigd).

Na het officiële deel praten we met elkaar over de toekomst van de vereniging. Dit start rond 14.45 uur.

Aanmelden kan via onderstaand formulier in te vullen. Daarbij kun je opgeven of je digitaal of fysiek aanwezig bent.

Aan het bijwonen van deze dag zijn geen kosten verbonden. De mensen die zich aanmelden krijgen de vergaderstukken (digitaal) toegestuurd.

Back To Top