Ga naar hoofdinhoud

Chronisch ziek en werk Maastricht

Datum/Tijd
14-04-2019
00:00

Locatie
Zalencentrum De Boeckel
Rosarije 410
6228 DN, Maastricht

Categorieën


Burgerkracht Limburg organiseert samen met de leden van het Samenwerkende Categorale Patiëntenorganisaties Limburg (waaronder Sarcoidose.nl) twee thema avonden in april met als onderwerp “Chronisch Ziek & Werk”.

Je hebt werk en je wordt ziek ?

Je bent ziek en je moet terug gaan werken ?

Je bent chronisch ziek en moet werken ?

Maar, wat is het scenario als je werkt en chronisch ziek bent/wordt, wat is het scenario als je langdurig ziek bent?

Voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of pijn, is die weg vaak onbegaanbaar. Zij stuiten op onoverkomelijke drempels.

In deze thema avonden worden de mogelijkheden bekeken die in deze situatie helpend zouden kunnen zijn.

Voor de avond zijn een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige uitgenodigd.

Een ervaringsdeskundige zal vertellen hoe zij het ervaren heeft om met haar chronische ziekte te werken. Een werkgever zal een toelichting geven hoe het is om mensen met een chronisch ziekte of een beperking in dienst te hebben en (prettig) in dienst te houden.

Een forum bestaande uit de hierboven genoemde categorieën geleid door de avondvoorzitter zullen enkele vragen beantwoorden van de bezoekers.

De organisatie beseft dat het onderwerp heel veel vragen kan oproepen die ter plekke niet beantwoord kunnen worden. Het is een avond met algemene voorlichting.

Het is de bedoeling om zo veel mogelijk vragen tijdens de sessie te beantwoorden. Vragen die niet tijdens de forumdiscussie beantwoord kunnen worden (te persoonlijk, te specifiek) worden nadien en eventueel per mail beantwoord. De privacywet persoonsbescherming (AVG) is hierop van toepassing.

Vragen aan het forumpanel kunnen vooraf worden ingediend. Klik op de rode link om het Word document te downloaden; na het invullen kun je deze opsturen naar het email adres dat in de brief staat vermeld.

Ook willen we er op wijzen dat de patiëntenorganisatie een plek is waar u met uw vragen rondom het thema terecht kunt. Patiëntenorganisaties die mee geholpen hebben deze avonden tot stand te brengen, zullen zich rondom de bijeenkomsten met hun activiteiten op dit thema presenteren.

 

De data en plaatsen van de bijeenkomsten zijn:

dinsdag 9 april:                  Zalencentrum De Schakel in Reuver, Broeklaan 2, 5953 NB Reuver.

woensdag 10 april:            Wijkcentrum De Boeckel (Wijk De Heeg), Roserije 410, 6228 DN Maastricht

 

Programma:

19:00 uur                              Inloop

19:30 uur                              Opening/welkomwoord door de dagvoorzitter, Han von den Hoff, directeur Burgerkracht Limburg

19:40 uur                              Inleiding door Marco Bos (in Reuver)  en Fred Patelski (in Maastricht), bedrijfsartsen bij Human Capital Care

20.10 uur                              Inleiding door Frank Ladeur, arbeidsdeskundige UWV

20.30 uur                             Interview door Jaap Gönning (voorzitter Commissie Belangenbehartiging FES, zit in verschillende werkgroepen van de Nederlandse Patiënten Federatie en Ieder(In), freelance journalist en columnist) met Rob Bulles (regiomanager SGL) en Marcel Janssen (manager HRM bij SGL)  én een jonge vrouw met de Ziekte van Crohn, die werkzaam is als consulent bij de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland

pauze

21.00  uur                             Forumpanel.

21:30 uur                              Afsluiting dagvoorzitter.

 

Aanmelden via Brigitte de Vries: brigittedevries@burgerkrachtlimburg.nl

Let op: het formulier met uw vraagstelling dient u als bijlage bij uw aanmelding door te sturen.

U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Laura Claessenlaura@sarcoidose.nl

 

Onze bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken. Graag tot ziens op 09-04-2019 in Reuver of 10-04-2019 in Maastricht, beiden vanaf 19.00 uur.

 

Route-aanwijzingen:

Zalencentrum De Boeckel

Rosarije 410

6228 DN Maastricht

043 763 00 20

 

De Boeckel ligt in/aan het winkelcentrum midden in de wijk De Heeg (wijk 28).

Busverbindingen naar bushalte Rosarije, vanaf het NS station Maastricht, lijnen 1 of 2.

Met de auto te bereiken, komende vanaf Maastricht over snelweg A2, richting Eijsden/Luik.

Afrit 55 (eerste na grote tunnelbuis), Randwyck/Oostlingerbaan.

Links naar De Heeg, bij rotonde rechts, daarna linksaf de wegvolgend.

 

Let op: De parkeergarage onder het winkelcentrum sluit om 21.00 uur. Hier kunt u dus niet parkeren.
Parkeermogelijkheden in de buurt zijn: Hoofdingang is aan de kant van Harsteltborg. Aan die kant is ook een klein parkeerterrein. Handig voor degenen die slecht ter been zijn of materialen moeten in- en uitladen. Ook zijn er twee laadperrons voor elektrische auto’s. Verder kunt u aan die kant parkeren op het woonerf van Harsteltborg/Mockeborg. Ook is er parkeermogelijkheid bij de Sporthal van De Heeg, Rosarije 500. Aan de andere kant van het voetgangersgebied kunt u parkeren langs de Cuyleborg. Voor wie goed ter been is: parkeerterrein ter hoogte van Rijksweg 68-72. U kunt dan binnendoor naar De Boeckel lopen (7 min.)

 

Advies is vooraf Google Maps te raadplegen !

Let op: Omwille van bezoekers met een aandoening aan de luchtwegen, wordt u verzocht om het gebruik van cosmetische stoffen, zoals parfum en after shave achterwege te laten.

Back To Top