skip to Main Content

Chronisch ziek en werk

« Terug naar artikel

Chronisch ziek en werk

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Datum - 10-04-2019
19:00 - 21:30

Locatie
Wijkcentrum De Boeckel (Wijk De Heeg)

Categorieën


Symposium Chronisch Ziek & Werk

In samenwerking met Burgerkracht Limburg en de leden van de Samenwerkende Categorale Patiëntenorganisaties Limburg (waaronder Sarcoidose.nl) worden er in april 2019 twee thema avonden in Limburg georganiseerd met als onderwerpChronisch Ziek & Werk”.

Je hebt werk en je wordt ziek ?

Je bent ziek en je moet terug gaan werken ?

Je bent chronisch ziek en moet werken ?

Maar, wat als je werkt en chronisch ziek bent/wordt, wat als je langdurig ziek bent ?

Voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of pijn is die weg vaak onbegaanbaar. Ze stuiten op onoverkomelijke drempels.

De organisatie wil tijdens deze avonden het publiek attenderen op mogelijkheden in deze situatie. Han von den Hoff, directeur Burgerkracht Limburg zal dagvoorzitter zijn.

Voor de avond zijn een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige uitgenodigd. Daarnaast zal een ervaringsdeskundige zijn/haar ervaring over werken met een chronisch ziekte delen. Een werkgever zal toelichten hoe het is om mensen met een chronisch ziekte of een beperking in dienst te hebben en hen (prettig) in dienst te houden.

Vervolgens zal de avond worden gevuld met een forum bestaande uit; een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, ervaringsdeskundige en een werkgever. Dit zal geleid worden door een deskundig voorzitter op dit gebied.

Vragen aan het forumpanel kunnen vooraf worden ingediend. Zo veel mogelijk vragen worden tijdens de sessie beantwoordt. Vragen die tijdens de forumdiscussie niet beantwoord kunnen worden (te persoonlijk, te specifiek) worden nadien en eventueel per mail beantwoord. De privacywet persoonsbescherming (AVG) is hierop van toepassing.

De organisatie beseft dat het onderwerp heel veel vragen kan oproepen die ter plekke niet beantwoord kunnen worden. Het is een avond met algemene voorlichting. Vragen kunnen ook te persoonlijk zijn. De organisatie wil garant stellen dat al uw vragen óf beantwoord worden óf op een plek komen waar ze beantwoord kunnen worden.

Zo’n plek zou de patiëntenorganisatie kunnen zijn. Patiëntenorganisaties die mee geholpen hebben deze avonden tot stand te brengen, zullen zich rondom de bijeenkomsten met hun activiteiten op dit thema presenteren.

De data en plaatsen zijn:

dinsdag 9 april:            Zalencentrum De Schakel, Broeklaan 2, 5953 NB Reuver.

woensdag 10 april:      Wijkcentrum De Boeckel (Wijk De Heeg), Roserije 410, 6228 DN Maastricht

(Voorlopig) programma voor beide avonden:

19:00 uur:                    Inloop

19:30 uur:                    Opening/welkomwoord door de dagvoorzitter.

19:40 uur:                    (Nog nader in te vullen)

pauze

21:00 uur:                    Forumpanel.

21:30 uur:                    Afsluiting dagvoorzitter.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Laura Claessen, per mail laura@sarcoidose.nl of per telefoon 06-10585214.

Onze bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken. Graag tot ziens op 09-04-2019 in Reuver of 10-04-2019 in Maastricht, beiden vanaf 19.00 uur .

Back To Top