Ga naar hoofdinhoud

Sarcoidose en COVID-19 – wat is er momenteel bekend over Covid-19 in relatie tot sarcoïdose en wat u er van moet weten

Datum/Tijd
18-01-2021
18:45 - 20:15

Categorieën


Hierbij nodigt de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland – kortweg: sarcoidose.nl – u van harte uit voor het bijwonen van het online-event “Sarcoidose en COVID-19”, welke in nauwe samenwerking met het Erasmus MC – Sarcoïdosecentrum wordt georganiseerd. Bij deze virtulele bijeenkomst zullen J.A.M. van Laar (internist-klinisch immunoloog) en J.R. Miedema (longarts) uiteenzetten wat er momenteel bekend is over Covid-19 in relatie tot sarcoïdose en wat u er van moet weten.

De inhoud van de voordracht van bovengenoemde artsen zal mede bepaald worden door uw vragen, die u van te voren kunt indienen op het aanmeldformulier. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk vragen aan de artsen voor te leggen, zodat zij weten welke kwesties er bij u leven en aan welke informatie u behoefte heeft. In geval er tijd en ruimte is voor aanvullende vragen is tijdens de online-sessie, dan zullen ook die beantwoord worden. Maar vooralsnog gaan wij er van uit, dat die gelegenheid zich niet zal voordoen en bent u beter af door uw vragen vóóraf in te dienen.

Wanneer:
Op maandag 18 januari om 19:00 uur. Het streven is 20:15 uur af te sluiten afhankelijk van het moment dat wij tot een passende afronding kunnen komen.

Hoe online deel te nemen:
Op deze pagina kunt u zich aamelden. U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving. In deze zelfde mail zal ook een verwijzing worden meegezonden hoe u online kunt deel te nemen.
Let op: Op het inschrijfformulier kunt u ook al uw vragen stellen, welke zullen worden voorgelegd aan de artsen.

Contact:
Heeft u vragen of mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u ons bereiken:

Tot slot willen wij nog vermelden, dat wij voornemens zijn om de livestream ook op te nemen en deze nadien op ons Youtube-kanaal te plaatsen. Zo kunt u alles achteraf nog eens terugkijken. Ook als u niet “live” kunt meekijken en alleen de opname wilt terugkijken, dan verzoeken wij u om zich wel in te schrijven, zodat wij u kunnen informeren waar u deze kunt vinden.

Inschrijven niet meer mogelijk

Back To Top