Ga naar hoofdinhoud

Online ontwikkeling door uitwisseling

Datum/Tijd
27-03-2021
10:15 - 11:45

Categorieën


Hierbij nodigt het regioteam Zuid-Holland van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland – kortweg: sarcoidose.nl – u van harte uit voor onze eerste online ervaringsbijeenkomst. Vanwege COVID-19 is het op dit moment helaas niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Maar nu het online samenkomen steeds gebruikelijker is geworden, willen wij het mogelijk maken om de ervaringsbijeenkomst vanuit uw eigen huiskamer met behulp van uw pc, tablet of mobiele telefoon te laten plaatsvinden.

In tegenstelling tot de recent georganiseerde informatiebijeenkomst, waar artsen een presentatie gaven over de laatste stand van zaken, zal bij onze virtuele ervaringsbijeenkomst de focus liggen op het uitwisselen van hoe u en uw lotgenoten bepaalde vraagstukken en kwesties beleven, voelen en opvatten en hoe wij daarbij elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

Na een welkomstwoord is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het hebben van en omgaan met sarcoïdose. Het doel van de organisatie is om mensen de kans te geven om te praten over de ongemakken waar u mee van doen hebt en de te nemen hobbels en uitdagingen, die op uw pad voorbijkomen. En middels de gedachtewisselingen die daaruit voortvloeien ook van elkaar te leren.

Waar we voorheen bij een bijeenkomst voor een thema kozen, willen we het nu zo breed mogelijk insteken en bepaalt u de inhoud. Het aantal deelnemers van de online ervaringsbijeenkomst zullen wij beperkt houden, om zo iedereen ruimschoots de gelegenheid te geven om zijn of haar verhaal te kunnen laten doen en alles soepel te laten verlopen.

Wanneer: zaterdag 27 maart 2021
Hoe laat: 10:30 – 11.45 uur (de virtuele ruimte is open vanaf: 10:15 uur)
Hoe: Via Microsoft Teams Meeting

Wilt u graag aanschuiven?

Op deze pagina kunt u zich aanmelden. U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving. In deze zelfde mail zal ook een verwijzing worden meegezonden hoe u online kunt deel te nemen.

Let op: Op het inschrijfformulier kunt u evt. vooraf al een onderwerp inbrengen, waar u graag aandacht voor zou willen vragen bij deze ervaringsbijeenkomst.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

Graag tot ziens bij onze eerste online ervaringsbijeenkomst!

Sarcoïdose.nl vrijwilligers regio Zuid-Holland,
Anita, Anton, Henk, Jaap, Jos, Véronique en Wil

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anton Berendse, per mail zuidholland@sarcoidose.nl of per telefoon 0174295474.

Onze bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken maar een vrijwillige bijdrage voor de vereniging wordt zeer gewaardeerd. Graag tot ziens op 27-03-2021- 10:15 uur.

Back To Top