Ga naar hoofdinhoud

Geannuleerd – Sarcoïdose in het hart en daarbuiten – huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Datum/Tijd
04-04-2020
10:15 - 13:00

Locatie
Hoofdgebouw LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA, Leiden

Categorieën


Helaas moeten wij u mededelen dat deze bijeenkomst niet door kan gaan. Het LUMC heeft vanwege het Coronavirus (tijdelijk) haar deuren gesloten voor alle vergaderingen en bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk op korte termijn hoeven plaats te vinden. Deze beslissing geldt voor alle afdelingen in het LUMC en staat dus los van het hebben van sarcoïdose. Het Hart- en Longcentrum van het LUMC en ook Sarcoiodse.nl begrijpen de beslissing van het LUMC.

Besloten is dat deze bijeenkomst op een later tijdstip alsnog zal plaatsvinden. Via de onze geëigende kanalen zullen wij u informeren zodra er een nieuwe datum bekend is. Houd onze website in de gaten voor verdere mededelingen hierover.

Meer over sarcoïdose en het Coronavirus leest u hier.

Hierbij nodigt het contactpersonenteam van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland, regio Zuid-Holland, u van harte uit voor de eerstvolgende informatiebijeenkomst, welke in samenwerking wordt georganiseerd met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen longartsen dr. M.K. Ninaber en dr. J.J.M. Geelhoed een presentatie houden over de huidige stand van zaken rondom sarcoïdose en met speciale aandacht voor cardiale sarcoïdose. Ook zal er aandacht zijn voor de nieuwe ontwikkelingen die er spelen op gebied van sarcoïdose. Een van de betrokken cardiologen en radiologen zullen deze dag ook een bijdrage aan het programma leveren. Aan de hand van een casus zullen de artsen u laten zien hoe een MDO (multidisplinair overleg) verloopt en wat de bijdrage daarvan is aan het diagnostisch proces en de behandeling van deze categorie patiënten. Ook zal er voldoende tijd worden ingeruimd voor het stellen van vragen.

Het bovengenoemde zal plaats vinden op 4 april a.s. waarbij zowel leden als niet leden en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Hoofdgebouw LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden. We ontvangen iedereen graag vanaf 10:15 uur uur. De bijeenkomst start om 10.30 uur en eindigt rond 13.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst behandelen we het thema Sarcoïdose in het hart en daarbuiten – huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anton Berendse, per mail zuidholland@sarcoidose.nl of per telefoon 0174 29 54 74.

Onze bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken maar een vrijwillige bijdrage voor de vereniging wordt zeer gewaardeerd.

Graag tot ziens op 04-04-2020- 10:15 uur in Leiden.

Back To Top