Skip to content

Uitnodiging ALV Sarcoïdose Belangen Vereniging Sarcoidose.nl

Datum/Tijd
25-05-2024
09:30 - 11:30

Locatie
Café Restaurant De Rietstulp
Dominee T.O. Hylkemaweg 15
8355CE, Giethoorn.

Categorieën


Het programma ziet er als volgt uit:
9.30 uur : inloop
10.00 uur: start ALV
11.30 uur: afsluiting vergadering

De agenda:

1. Welkom door de dagvoorzitter
2. Vaststellen van de notulen van de ALV mei 2023
3. Verslag van de kascommissie
4. Vaststellen van het jaarverslag 2023 (incl. staat van baten en lasten)
5. Verlenen van decharge aan de leden van het bestuur over het gevoerde beleid in 2023.
6. Vaststellen van de contributie voor 2025
7. Stemmen over kandidaten in het bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting van de vergadering

Contributie
In 2024 is in de vergadering besloten de contributie niet te verhogen. De CPI (consumenten prijsindex) is door het CBS bepaald op 3,8 procent. Daarmee komt de contributie voor 2025 uit op € 38,03.

Het bestuur stelt de vergadering daarom voor om de contributie voor 2025 te verhogen van €37 naar €38 euro per jaar.

Verkiezing bestuursleden

  • Op dit moment is Karst van der Weide penningmeester. Deze termijn loopt af. Karst stelt zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar.
  • Renate Aarts loopt al geruime tijd mee als oriënterend bestuurslid. Het bestuur stelt de vergadering voor om Renate te benoemen als algemeen bestuurslid voor de termijn van drie jaar.
  • Rinus van den Berge heeft recent aangegeven om het bestuur te willen ondersteunen zolang er geen voorzitter voor het bestuur is aangemeld. Het bestuur stelt de vergadering voor om Rinus te benoemen als interim- voorzitter voor zolang als nodig blijkt.
  • Marco Rooze heeft zich helaas (tijdelijk) wegens gezondheidsredenen moeten terugtrekken.
  • Gepke Bakker is op dit moment algemeen bestuurslid. Zij stelt zich wegens persoonlijke redenen niet beschikbaar als secretaris maar blijft in het bestuur als algemeen bestuurslid.

Stemmen
Alle leden kunnen hun stem uitbrengen over de agendapunten van deze ALV. Dit kan tijdens de vergadering door het opsteken van de hand.

Het kan echter ook voorafgaand aan de vergadering.

Kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de vergadering maar wilt u wel graag uw stem uitbrengen? Neem dan contact op met info@sarcoidose.nl of 072-7920767 Ga hier naar het digitale stemformulier.

Het is helaas niet mogelijk om de vergadering online te volgen.

De stemcommissie, bestaande uit twee leden, zullen de uitgebrachte stemmen verzamelen en controleren op geldigheid.

Wilt u aanwezig zijn op 25 mei? Dan kunt u zich aanmelden met onderstaand formulier of bel naar het kantoor: 072-7920767.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

U krijgt de vergaderstukken dan via de mail toegestuurd.

Tot ziens in Giethoorn!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Back To Top