skip to Main Content

Het bestuur

« Terug naar artikel

Het Sarcoidose.nl bestuur bestaat uit vijf personen met elk hun eigen taakgebied. Alle bestuursleden hebben uit eerste hand ervaren wat het hebben van sarcoïdose in het dagelijks leven betekent doordat zij zelf, of een gezinslid getroffen zijn door deze aandoening.

De bestuursleden van de vereniging zijn: (per 02-06-2018):

FunctieNaam E-mail
VoorzitterAdrie Beversvoorzitter@sarcoidose.nl
SecretarisMayka Overgaauwsecretaris@sarcoidose.nl
PenningmeesterGuus Janssenpenningmeester@sarcoidose.nl 
VrijwilligerscoördinatorGreet Severscoordinator@sarcoidose.nl
PatiënteninbrengVacaturebestuur@sarcoidose.nl

Het algemene e-mailadres voor het bestuur is bestuur@sarcoidose.nl

Adrie Bevers: Voorzitter

 • Procesbewaking
 • Fondsenwerving en Marketing
 • Externe vertegenwoordiging
 • Internationale contacten

@: voorzitter@sarcoidose.nl

Mayka Overgaauw: Secretaris

 • Secretariaat
 • Ledenadministratie en -contacten
 • Interne organisatie
 • Hoofd- en eindredactie Sarcoscoop
 • Wetenschappelijk onderzoek

@: secretaris@sarcoidose.nl

Guus Janssen: Penningmeester

 • Begroting en Budgettering
 • Kascommissie
 • Subsidies
 • Kosten/baten analyse
 • Landelijke evenementen

@: penningmeester@sarcoidose.nl

Greet Severs: Vrijwilligerscoördinator

 • Aansturen en coördineren vrijwilligers
 • Werving en selectie vrijwilligers
 • Training en ondersteuning vrijwilligers
 • Coördinatie ledencontact en voorlichting

@: coordinator@sarcoidose.nl

Vacature: Netwerk Patiënteninbreng

 • Belangenbehartiging
 • verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van die ervaringskennis
 • Uitvoeren onderzoeken binnen de patiëntengroep
 • Content voor de website, sociale media en de SarcoScoop generen.
 • Ondersteuning van vertegenwoordiging in cliënten- en patiëntenraden.
 • Leveren van input voor trainings- en opleidingsactiviteiten van vrijwilligers.
 • Vraagbaak voor andere organisatieonderdelen binnen Sarcoidose.nl.

@: pin@sarcoidose.nl

Back To Top