Het bestuur

 • Laatst bijgewerkt:
 • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

Het SBN-bestuur bestaat uit vijf personen met elk hun eigen taakgebied. Alle bestuursleden hebben uit eerste hand ervaren wat het hebben van sarcoïdose in het dagelijks leven betekent doordat zij zelf, of een gezinslid getroffen zijn door deze aandoening.

De bestuursleden van de vereniging zijn: (per 02-06-2018):

Functie Naam  E-mail
Voorzitter Adrie Bevers voorzitter@sarcoidose.nl
Secretaris Mayka Overgaauw secretaris@sarcoidose.nl
Penningmeester Guus Janssen penningmeester@sarcoidose.nl 
Vrijwilligerscoördinator Greet Severs coordinator@sarcoidose.nl
ICT & Communicatie Rob van Jaarsveld webmaster@sarcoidose.nl

Het algemene e-mailadres voor het bestuur is bestuur@sarcoidose.nl

Adrie Bevers: Voorzitter

 • Procesbewaking
 • Fondsenwerving en Marketing
 • Externe vertegenwoordiging
 • Internationale contacten

@: voorzitter@sarcoidose.nl

Mayka Overgaauw: Secretaris

 • Secretariaat
 • Ledenadministratie en -contacten
 • Interne organisatie
 • Hoofd- en eindredactie Sarcoscoop
 • Wetenschappelijk onderzoek

@: secretaris@sarcoidose.nl

Guus Janssen: Penningmeester

 • Begroting en Budgettering
 • Kascommissie
 • Subsidies
 • Kosten/baten analyse
 • Landelijke evenementen

@: penningmeester@sarcoidose.nl

Greet Severs: Vrijwilligerscoördinator

 • Aansturen en coördineren vrijwilligers
 • Werving en selectie vrijwilligers
 • Training en ondersteuning vrijwilligers
 • Coördinatie ledencontact en voorlichting

@: coordinator@sarcoidose.nl

Rob van Jaarsveld: ICT & Communicatie

 • ICT-zaken en techniek
 • Nieuwsbrieven, website en Social media
 • Gegevensbescherming
 • Coördinatie Sarcoïdose & Werk

@: webmaster@sarcoidose.nl

Delen