Skip to content

Laatst geupdate op 23 december, 2022

Lidmaatschap Sarcoidose.nl

Sarcoidose.nl is een organisatie voor en door leden die haar leden en hun omgeving steunt in het omgaan met sarcoïdose en de impact die dat heeft op de patiënt maar ook op degene in zijn sociale en maatschappelijke omgeving.

Sarcoïdose.nl Lidmaatschap

Als lid van onze vereniging krijgt u onder andere:

Direct aanmelden voor lidmaatschap

Welkomspakket

  • De laatste uitgave(n) van onze SarcoScoop.                       
  • Informatie over de training ‘Omgaan met sarcoïdose’ die de vereniging voor haar leden organiseert.
  • Folder patiënteninformatie over sarcoïdose
  • Informatie over onze ledenservice ‘Sarcoïdose & Werk’

Contributie

De minimale contributie voor 2023 bedraagt € 37 per jaar. Bij automatische incasso wordt een korting verleend van € 2 per jaar. Voor de leden die een andere betaalwijze hanteren brengen wij € 2 administratiekosten in rekening. Voor een gezinslidmaatschap geldt een toeslag van € 10 per extra gezinslid.

Word je in de loop van een kalenderjaar lid dan betaal je voor het eerste kalenderjaar niet de volledige contributie! Afhankelijk van het kwartaal waarin je lid wordt, bedraagt de contributie 3/4, de helft of 1/4 van het gehele jaarbedrag!

Lees meer over contributiebetaling

Wat doen we met uw steun

Herkenning en erkenning van de klachten en de impact van sarcoïdose zijn erg belangrijk voor onze leden. Doordat sarcoïdose meestal niet zichtbaar is, veel ‘vage’ klachten kan geven en niet vaak voorkomt stuiten mensen veel op onbegrip. Daarom biedt Sarcoidose.nl verschillende mogelijkheden voor haar leden om met elkaar in contact te komen. Dat kan uiteraard op (ervarings)bijeenkomsten, maar ook ons forum speelt daarbij een belangrijke rol.

Daarnaast is informatievoorziening (voorlichting) erg belangrijk, niet alleen aan de patiënten zelf maar ook aan hun sociale en maatschappelijk omgeving en hun behandelaars.

Verder ondersteunt Sarcoidose.nl wetenschappelijk onderzoek naar sarcoïdose en behartigen we vanzelfsprekend de belangen van mensen met sarcoïdose.

Opzeggen lidmaatschap

We hopen uiteraard dat u Sarcoidose.nl blijft steunen door uw lidmaatschap zodat wij in staat blijven om de belangen van mensen met sarcoïdose zo goed mogelijk te behartigen. Uw steun is daarbij hard nodig en zeer welkom! Meer over het opzeggen van het lidmaatschap leest u door op de link te drukken.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december)).

Opzeggen van het lidmaatschap kan vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Dit kunt u schriftelijk doen naar:

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
Postbus 418
2000 AK Haarlem

of door het sturen van een e-mail naar: info@sarcoidose.nl

Graag met vermelding van uw naam, adres, indien bekend uw lidnummer en reden van opzegging.

Wij danken u hartelijk voor uw steun gedurende de afgelopen jaren.

Back To Top