Skip to content

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 6 mei 2023 stond, zoals gebruikelijk, het agendapunt ‘bestuurssamenstelling’ op de agenda.

In deze Vergadering hadden Gepke Bakker en Mayka Overgaauw zich beschikbaar gesteld voor het bestuur. Gepke Bakker als algemeen bestuurslid (voor een termijn van twee jaar) en Mayka Overgaauw voor een nieuwe termijn als voorzitter voor een termijn van drie jaar.

In de Vergadering hebben de aanwezige leden hun zorgen geuit over de belasting van (een deel van) haar vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers daalt over de hele breedte binnen de organisatie en het blijkt al lange tijd moeilijk om nieuwe vrijwilligers aan te trekken, zeker op bestuurlijk niveau.

De Vergadering constateert dat er verschillende mensen binnen de vereniging zijn die te veel en/of te grote rollen bekleden. Dit geldt het meest voor Mayka Overgaauw, die zich in deze Vergadering kandidaat had gesteld als voorzitter, maar die in het bestuur feitelijk ook nog de rol van secretaris bekleed omdat deze functie ook vacant is. (Voordat Mayka vorig jaar waarnemend voorzitter werd was zij al 12 jaar secretaris) Daarnaast zijn er ook nog tal van andere taken die zij buiten de bestuurstaken om invult.  De bestuurlijke situatie is dus nog steeds erg kwetsbaar.

Mayka deelt de geuite zorgen volledig, maar geeft aan ook de verantwoordelijkheid te voelen om de vereniging goed achter te laten als zij zou stoppen. Die verantwoordelijkheid voelt zij in de eerste plaats richting de vereniging zelf maar zeker ook naar de vrijwilligers die de vereniging dragen en naar zichzelf. Aan de andere kant mag dat verantwoordelijkheidsgevoel er niet toe leiden dat Mayka ‘verplicht’ door moet gaan omdat anderen de handschoen niet oppakken.

In overleg met de Vergadering heeft Mayka daarom besloten haar kandidatuur als voorzitter in te trekken. Om de bestuurlijke continuïteit niet in gevaar te brengen heeft de Vergadering  vervolgens besloten om Mayka tot secretaris te benoemen voor een laatste termijn van 3 jaar. Na deze laatste termijn heeft Mayka er 16 jaar op zitten als bestuurder en is het aan anderen om de vereniging te gaan besturen.

Gepke Bakker is door de Vergadering gekozen als algemeen bestuurslid voor de termijn van twee jaar.

De nieuwe bestuurssamenstelling vind je hier.

Jij kan ook bijdragen

Ben of ken jij iemand die onze vereniging een warm hart toedraagt en die er een uitdaging in ziet om op te komen voor mensen met sarcoïdose? Dan zijn we op zoek naar jou!?

Binnen Sarcoidose.nl zijn er vele mogelijkheden om je in te zetten. Er is vooral behoefte aan nieuwe bestuursleden maar ook andere taken behoren tot de mogelijkheden. Er is zeker iets te vinden wat bij jouw kwaliteiten past. Interesse? Neem eens een kijkje op onze vacaturepagina.

Back To Top