Skip to content

Laatst geupdate op 10 september, 2020

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om periodiek te schenken zonder tussenkomst van de notaris. U legt dan in een overeenkomst met Sarcoidose.nl vast dat u tenminste gedurende een aaneengesloten periode van 5 jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt.

De hoogte van het belastingvoordeel bij een periodiek schenking is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt met de schenkcalculator direct uw belastingvoordeel berekenen.

Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen moet de periodieke gift schriftelijk vastgelegd worden. Dit gaat via de volgende stappen:

  1. Vul beide formulieren ‘periodieke giften‘ in.
  2. Sluit een kopie van uw (beider) legitimatiebewijs bij.
  3. Stuur beide formulieren op naar Sarcoidose.nl, Postbus 418, 2000 AK Haarlem.
  4. U ontvangt uw eigen exemplaar ondertekend van ons retour als bewijsstuk voor de belastingdienst.

Voor ons is de zekerheid van uw meerjarige gift een ondersteuning en bovendien kunt u Sarcoidose.nl meer schenken terwijl het u niets extra kost, omdat de belastingdienst meebetaalt.

Notarieel vastleggen

Wilt u toch liever een periodieke schenking regelen via de notariële akte? Dat kan nog steeds. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Back To Top