skip to Main Content

Lidmaatschap

« Terug naar artikel

Wat houdt uw lidmaatschap in:

Als lid van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (Sarcoidose.nl) krijgt u onder andere:

  • Vier maal per jaar de ‘SarcoScoop’. Ons blad dat u op de hoogte houdt!
  • Toegang tot contactpersonen waarmee u contact op kunt nemen voor al u vragen.
  • Persoonlijke uItnodigingen voor ervarings- en informatiebijeenkomsten in uw regio.
  • Toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Naast het officiële deel zijn er deze dag ook lezingen over (onderzoeken naar) sarcoïdose.
  • De mogelijkheid om vragen te stellen aan de leden van onze AdviesRaad (AR).
  • Gratis service Sarcoïdose & Werk, voor al uw vragen over werk, werkgever, bedrijfsarts en het UWV.
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan de training ‘ Omgaan met sarcoïdose’. Dit kan ook samen met uw partner.

Het lidmaatschap loopt altijd per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).

Contributiebetaling

De jaarlijkse contributieronde vindt plaats in januari. Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven wordt het verschuldigde bedrag eind januari afgeschreven. Als u geen machtiging hebt afgegeven dan ontvangt u in de loop van januari van ons een verzoek om de contributie te voldoen. Voor mensen die in de loop van het kalenderjaar lid worden geldt dat de contributiebetaling doorgaans verwerkt wordt uiterlijk een maand na het ingaan van het lidmaatschap.

Wist je overigens dat een behoorlijk aantal zorgverzekeraars de contributie van een patiëntenvereniging vergoedt als u aanvullend verzekerd bent? Sommige verzekeraars vergoeden de contributie alleen voor patiëntenverenigingen die lid zijn van de koepels Patiëntenfederatie Nederland en/of Ieder(in). Sarcoidose.nl is lid van Ieder(in). Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar; een overzicht van de zorgverzekeraars en of zij het lidmaatschap vergoeden vind je hier (zorgwijzer.nl).

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december)).

Opzeggen van het lidmaatschap kan vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Back To Top