Contributiebetaling

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

De jaarlijkse contributieronde vindt plaats in januari. Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven wordt het verschuldigde bedrag eind januari afgeschreven. Als je geen machtiging hebt afgegeven dan ontvangt je in de loop van januari van ons een verzoek om de contributie te voldoen. Voor mensen die in de loop van het kalenderjaar lid worden geldt dat de contributiebetaling doorgaans verwerkt wordt uiterlijk een maand na het ingaan van het lidmaatschap.

Wist je dat een behoorlijk aantal zorgverzekeraars de contributie van een patiëntenvereniging ook in 2018 vergoedt als je aanvullend verzekerd bent? Sommige verzekeraars vergoeden de contributie alleen voor patiëntenverenigingen die lid zijn van de koepels Patiëntenfederatie Nederland en/of Ieder(in). De SBN is lid van Ieder(in). Informeer ernaar bij je verzekeraar of check het overzicht (pdf).

2018

De minimale contributie voor 2018 bedraagt € 31 per jaar bij automatische incasso. Bij betaling op een andere wijze wordt er € 2 administratiekosten in rekening gebracht. In 2015 heeft de Algemene ledenvergadering besloten dat de contributie jaarlijks wordt aangepast aan de Consumenten Prijsindex (CPI).

Via het digitale machtigingsformulier kunt u uw machtiging afgeven:

Delen