skip to Main Content

Contributiebetaling

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

De jaarlijkse contributieronde vindt plaats in januari. Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven wordt het verschuldigde bedrag eind januari afgeschreven. Als je geen machtiging hebt afgegeven dan ontvangt je in de loop van januari van ons een verzoek om de contributie te voldoen. Voor mensen die in de loop van het kalenderjaar lid worden geldt dat de contributiebetaling doorgaans verwerkt wordt uiterlijk een maand na het ingaan van het lidmaatschap.

Wist je dat een behoorlijk aantal zorgverzekeraars de contributie van een patiëntenvereniging ook in 2018 vergoedt als je aanvullend verzekerd bent? Sommige verzekeraars vergoeden de contributie alleen voor patiëntenverenigingen die lid zijn van de koepels Patiëntenfederatie Nederland en/of Ieder(in). De SBN is lid van Ieder(in). Informeer ernaar bij je verzekeraar of check het overzicht (pdf).

2018

De minimale contributie voor 2018 bedraagt € 33 per jaar. Bij betaling via automatische incasso wordt een korting van €2 verleend op het jaarbedrag. De contributie wordt, conform een besluit van de Algemene ledenvergadering in 2015, jaarlijks aangepast aan de Consumenten Prijsindex (CPI) en wordt vervolgens afgerond op hele euro’s.

Via het digitale machtigingsformulier kunt u uw machtiging afgeven:

2019

De minimale contributie voor 2019 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op € 34 per jaar. Bij betaling via automatische incasso wordt een korting van €2 verleend op het jaarbedrag.

Voor een gezinslidmaatschap geldt een toeslag van € 10 per extra gezinslid. De contributie wordt, conform een besluit van de Algemene ledenvergadering in 2015, jaarlijks aangepast aan de Consumenten Prijsindex (CPI) en wordt vervolgens afgerond op hele euro’s.

Via het digitale machtigingsformulier kunt u uw machtiging afgeven:

Delen
Back To Top