skip to Main Content

Informatie over het lidmaatschap

« Terug naar artikel

Je Sarcoidose.nl lidmaatschap loopt altijd per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).

Wat doen we met uw steun

Herkenning en erkenning van de klachten en de impact van sarcoïdose zijn erg belangrijk voor onze leden. Doordat sarcoïdose meestal niet zichtbaar is, veel ‘vage’ klachten kan geven en niet vaak voorkomt stuiten mensen veel op onbegrip. Daarom biedt Sarcoidose.nl verschillende mogelijkheden voor haar leden om met elkaar in contact te komen. Dat kan uiteraard op (ervarings)bijeenkomsten, maar ook ons forum speelt daarbij een belangrijke rol.

Daarnaast is informatievoorziening (voorlichting) erg belangrijk, niet alleen aan de patiënten zelf maar ook aan hun sociale en maatschappelijk omgeving en hun behandelaars.

Verder ondersteunt Sarcoidose.nl wetenschappelijk onderzoek naar sarcoïdose en behartigen we vanzelfsprekend de belangen van mensen met sarcoïdose.

Welkomspakket

  • De laatste uitgave(n) van onze SarcoScoop.                       
  • Informatie over de training ‘Omgaan met sarcoïdose’ die de vereniging voor haar leden organiseert.
  • Folder patiënteninformatie over sarcoïdose
  • Informatie over onze ledenservice ‘Sarcoïdose & Werk’

Contributie

De minimale contributie voor 2018 blijft gehandhaafd op het niveau van 2017, gezien de geringe stijging van de consumentenprijsindex (CPI). Hierdoor blijft de minimale contributie € 31 per jaar bij automatische incasso. Voor de leden die een andere betaalwijze hanteren brengen wij € 2 administratiekosten in rekening.

Word je in de loop van een kalenderjaar lid dan betaal je voor het eerste kalenderjaar niet de volledige contributie! Afhankelijk van het kwartaal waarin je lid wordt, bedraagt de contributie 3/4, de helft of 1/4 van het gehele jaarbedrag!

Lees meer over de contributiebetaling
Ga naar het inschrijfformulier
Back To Top