Lidmaatschap opzeggen

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel
Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december)).

Opzeggen van het lidmaatschap kan vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Dit kunt u schriftelijk doen naar:

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
Postbus 18
3860 AA Nijkerk

of door het sturen van een e-mail naar: info@sarcoidose.nl

Graag met vermelding van uw naam, adres, indien bekend uw lidnummer en reden van opzegging.

Wij danken u hartelijk voor uw steun gedurende de afgelopen jaren.

Delen