Onze organisatie

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

De vereniging

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) is dé belangenorganisatie voor mensen met sarcoïdose in Nederland. Met de inzet van onze tientallen betrokken en enthousiaste vrijwilligers maakt de vereniging zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose. De SBN streeft naar een goede informatievoorziening en het bevorderen van kennis over sarcoïdose. De vereniging is opgericht op 16 november 1978 en behartigt de belangen van mensen met sarcoïdose dus al bijna 40 jaar! Ruim tweeduizend mensen zijn lid van onze vereniging.

De SBN is gevestigd in Alkmaar. U vindt de volledige contactgegevens hier.

Organisatie

Alle taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers, dit geldt voor de bestuursleden, de contactpersonen, de communicatieorganisatie en de ondersteunende taken. Daarnaast verzorgt Stichting MEO onder andere de ledenadministratie en de financiële administratie voor de SBN.

Lees meer over onze organisatie

Statuten en reglementen

De vereniging kent naast statuten onder andere ook een huishoudelijk reglement, een klachtenprocedure, een vertrouwenspersoon en een gedragscode voor vrijwilligers.

Lees meer over statuten en reglementen

Beleidsplan 2015-2017

Het huidige beleidsplan van de SBN loopt van 2015-2017. Binnen dit beleidsplan zijn vier speerpunten benoemd die in de loop van deze periode hun invulling gaan krijgen.

  • Werven van financiële middelen en diensten
  • Versterking van de vrijwilligersorganisatie
  • Verbeteren van de informatievoorziening
  • Verbeteren van belangenbehartiging en naamsbekendheid
Lees meer over het beleidsplan

Jaarlijks houdt de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt eind mei of begin juni plaats. De meeste recente ALV  heeft plaatsgevonden op 20 mei 2017.

Meer daarover lees je hier.

Delen