Onze organisatie

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

De vereniging

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) is dé belangenorganisatie voor mensen met sarcoïdose in Nederland. Met de inzet van onze tientallen betrokken en enthousiaste vrijwilligers maakt de vereniging zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose. De SBN streeft naar een goede informatievoorziening en het bevorderen van kennis over sarcoïdose. De vereniging is opgericht op 16 november 1978 en behartigt de belangen van mensen met sarcoïdose dus al meer dan 35 jaar!

De SBN is gevestigd in Nijkerk. U vindt de volledige contactgegevens hier.

Organisatie

Alle taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers, dit geldt voor de bestuursleden, de contactpersonen, de communicatieorganisatie en de ondersteunende taken. Daarnaast verzorgt Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) onder andere de ledenadministrtie en de financiele administratie voor de SBN.

Lees meer over onze organisatie

Statuten en reglementen

De vereniging kent naast statuten onder andere ook een huishoudelijk reglement, een klachtenprocedure, een vertrouwenspersoon en een gedragscode voor vrijwilligers.

Lees meer over statuten en reglementen

Beleidsplan 2015-2017

Het huidige beleidsplan van de SBN loopt van 2015-2017. Binnen dit beleidsplan zijn vier speerpunten benoemd die in de loop van deze periode hun invulling gaan krijgen.

  • Werven van financiële middelen en diensten
  • Versterking van de vrijwilligersorganisatie
  • Verbeteren van de informatievoorziening
  • Verbeteren van belangenbehartiging en naamsbekendheid
Lees meer over het beleidsplan

Algemene Ledenvergadering 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2016 is onze secretaris voor een termijn van drie jaar herbenoemd. De samenstelling van het bestuur blijft daarmee ongewijzigd. De Vergadering heeft zowel het jaarverslag 2015 als de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2015 goedgekeurd.

De notulen van de vergadering van mei 2016 vindt u hier. Dit zijn nog de conceptnotulen omdat de notulen pas in de ALV van mei 2017 door de Vergadering definitief worden vastgesteld.

Lees hier:

Notulen ALV 2015 (pdf) SBN jaarverslag 2015 (pdf)
Delen