Skip to content

Laatst geupdate op 2 december, 2020

Om op een goede manier de belangen van mensen met sarcoïdose te kunnen behartigen is de specifieke ervaring van patiënten essentieel. Gelukkig groeit dit besef ook steeds meer in de zorg en ziet men dat de inbreng van patiënten nodig is voor de beste zorg en behandeling.

Als patiëntenorganisatie merkt Sarcoidose.nl dit aan vragen van leden en uit het veld. Om deze rol goed in te kunnen vullen heeft Sarcoidose.nl het Netwerk PatiëntenINbreng (PIN). Het PIN verzamelt en bundelt zoveel mogelijk (ervarings)kennis van sarcoïdosepatiënten. Dit gebeurd met bestaande informatie maar ook door vragenlijsten uit te zetten binnen het Sarcoidose.nl patiëntenpanel.

Leden

Mayke Overgaauw

  • Patiënteninbreng sinds 2017
  • Vrijwilliger van verdienste
  • Geboren: 1974
  • Woonplaats: Gorinchem
  • @: mayka@sarcoidose.nl

Chris Knoet

  • Patiënteninbreng sinds 2017
  • Geboren: 1950
  • Woonplaats: Valkenburg aan de Geul
  • Geen sarcoïdose
  • @: chris@sarcoidose.nl

Gerrit Vruwink

Roy Olsman

Back To Top