skip to Main Content

Laatst geupdate op 19 juli, 2019

Bestuur

Het Sarcoidose.nl bestuur bestaat uit vijf personen met elk hun eigen taakgebied. Alle bestuursleden hebben uit eerste hand ervaren wat het hebben van sarcoïdose in het dagelijks leven betekent doordat zij zelf, of een gezinslid sarcoïdose hebben.

De bestuursleden van de vereniging zijn: (per 25-05-2019):

FunctieNaam E-mail
VoorzitterVacaturebestuur@sarcoidose.nl
SecretarisMayka Overgaauwsecretaris@sarcoidose.nl
PenningmeesterGuus Janssenpenningmeester@sarcoidose.nl 
VrijwilligerscoördinatorGreet Severscoordinator@sarcoidose.nl
PatiënteninbrengVacaturebestuur@sarcoidose.nl

Het algemene e-mailadres voor het bestuur is bestuur@sarcoidose.nl

Bestuur

Het Sarcoidose.nl bestuur bestaat uit vijf personen met elk hun eigen taakgebied. Alle bestuursleden hebben uit eerste hand ervaren wat het hebben van sarcoïdose in het dagelijks leven betekent doordat zij zelf, of een gezinslid sarcoïdose hebben.

De bestuursleden van de vereniging zijn: (per 25-05-2019):

FunctieNaam E-mail
VoorzitterVacaturebestuur@sarcoidose.nl
SecretarisMayka Overgaauwsecretaris@sarcoidose.nl
PenningmeesterGuus Janssenpenningmeester@sarcoidose.nl 
VrijwilligerscoördinatorGreet Severscoordinator@sarcoidose.nl
PatiënteninbrengVacaturebestuur@sarcoidose.nl

Het algemene e-mailadres voor het bestuur is bestuur@sarcoidose.nl

Vacant: Voorzitter

 • Procesbewaking
 • Fondsenwerving en Marketing
 • Externe vertegenwoordiging
 • Internationale contacten

@: voorzitter@sarcoidose.nl

Mayka Overgaauw: Secretaris

 • Secretariaat
 • Ledenadministratie en -contacten
 • Interne organisatie
 • Hoofd- en eindredactie Sarcoscoop
 • Wetenschappelijk onderzoek

@: secretaris@sarcoidose.nl

Guus Janssen: Penningmeester

 • Begroting en Budgettering
 • Kascommissie
 • Subsidies
 • Kosten/baten analyse
 • Landelijke evenementen

@: penningmeester@sarcoidose.nl

Greet Severs: Vrijwilligerscoördinator

 • Aansturen en coördineren vrijwilligers
 • Werving en selectie vrijwilligers
 • Training en ondersteuning vrijwilligers
 • Coördinatie ledencontact en voorlichting

@: coordinator@sarcoidose.nl

Vacature: Netwerk Patiënteninbreng

 • Belangenbehartiging
 • verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken van die ervaringskennis
 • Uitvoeren onderzoeken binnen de patiëntengroep
 • Content voor de website, sociale media en de SarcoScoop generen.
 • Ondersteuning van vertegenwoordiging in cliënten- en patiëntenraden.
 • Leveren van input voor trainings- en opleidingsactiviteiten van vrijwilligers.
 • Vraagbaak voor andere organisatieonderdelen binnen Sarcoidose.nl.

@: pin@sarcoidose.nl

Wil jij Sarcoidose.nl ondersteunen?
Back To Top