skip to Main Content

Sarcoidose.nl vrijwilligersorganisatie

« Terug naar artikel

Er zijn verschillende soorten vrijwilligers binnen Sarcoidose.nl die zich allemaal onbezoldigd inzetten voor de belangen van mensen met sarcoïdose. We zijn trots op de betrokkenheid en het enthousiasme van onze vrijwilligers. Veruit de meeste vrijwilligers hebben zelf sarcoïdose of hebben een partner of ander familielid met sarcoïdose.

Bestuur

Het Sarcoidose.nl bestuur bestaat uit vijf personen met elk hun eigen taakgebied. Alle bestuursleden hebben uit de eerste hand ervaren wat het hebben van sarcoïdose in het dagelijks leven betekent.

Lees meer over het bestuur

Communicatieorganisatie

Het geven van voorlichting is een van de kerntaken van Sarcoidose.nl. Uiteraard is communiceren daarvoor essentieel. Dit doet Sarcoidose.nl via deze website en daarnaast ook via het kwartaalblad ‘SarcoScoop’, via social media en binnenkort ook via onze nieuwsbrief. Een groep van ruim 10 vrijwilligers zet zich in voor onze communicatieorganisatie.

Lees meer over de communicatieorganisatie

Contactpersonen

Onze contactpersonen vormen het luisterend oor voor onze leden. Zij zijn benaderbaar voor vragen en voor het uitwisselen van ervaringen. De meeste contactpersonen zijn zelf patiënten maar een deel is ook partner van een patiënten. Een belangrijk onderdeel van hun taak is het organiseren van de regionale bijeenkomsten. Ruim 40 vrijwilligers vormen onze contactpersonenorganisatie.

Lees meer over de contactpersonen

Naast deze groepen vrijwilligers zijn er ook nog andere taken te verrichten binnen Sarcoidose.nl; zo geven een aantal van de contactpersonen ook de training ‘Omgaan met sarcoïdose‘ en zijn er vrijwilligers die de organisatie administratieve ondersteuning bieden.

Back To Top