skip to Main Content

Statuten, reglementen en klachten

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

In diverse documenten zijn de doelstellingen, regels, werkwijzen en procedures van de vereniging vastgelegd.

U vindt ze hier:

Statuten
Huishoudelijk reglement
Klachtenprocedure
Gedragscode
Invloed en zeggenschap van leden
Delen
Back To Top