Skip to content

Laatst geupdate op 18 juli, 2019

Vertrouwens persoon

Contact tussen mensen is voor elke organisatie essentieel, of het nu gaat om werknemers of klanten of zoals bij een patiëntenorganisatie om leden en vrijwilligers. Uiteraard doet iedereen zijn best om deze contacten zo goed mogelijk te laten verlopen, maar waar kun je terecht als dat niet naar tevredenheid gaat?

Er is de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de klachtenprocedure, maar soms heeft het de voorkeur om er (eerst) persoonlijk met iemand over te kunnen praten. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Deze vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en opvang van personen die met of door de vereniging problemen hebben waarbij het vertrouwen in het geding is en waarvoor bemiddeling nodig is. Hierbij kunt u denken aan conflicten, (seksuele) intimidatie of agressie. De vertrouwenspersoon onderzoekt onder andere of bemiddeling tussen partijen een oplossing kan bieden. Indien dit het geval is volgt bemiddeling.

Even voorstellen

Roel HadderinghDr. Roel Hadderingh (1944) is tijdens zijn werkzame leven KNO-arts geweest en heeft zijn raakvlak met sarcoïdose via zijn zus, die al vele jaren sarcoïdose heeft. Daarnaast is Roel onder meer een aantal jaren voorzitter van de klachtencommissie en van de medische staf geweest in het Waterland ziekenhuis in Purmerend. Daar vervult hij ook nu nog een taak als voorzitter van de calamiteitencommissie. Deze commissie onderzoekt en rapporteert ernstige incidenten binnen een ziekenhuis.

Back To Top