skip to Main Content

Vacature Aanspreekpunt Sarcoïdose & Werk

« Terug naar artikel

Functie: Aanspreekpunt Sarcoïdose & Werk – onbezoldigde functie met onkostenvergoeding op declaratiebasis

Plaats in de organisatie: De vrijwilligers Sarcoïdose & Werk vallen hiërarchisch gezien onder het bestuurslid Training, beleid en begeleiding. Uitvoerend is het een functie die in samenwerking wordt uitgevoerd met de andere aanspreekpunten binnen de organisatie en de coördinator Sarcoïdose en Werk.

Taken:
 • Het beantwoorden van vragen van leden en niet-leden op het gebied van werken met sarcoidose.
 • Het zo nodig doorsturen van vragen naar de AdviesRaad leden die werkzaam zijn op dit terrein.
 • Het verzorgen van presentaties over dit onderwerp tijdens bijeenkomsten.
 • Het wijzen van leden op de mogelijkheden en de inzetbaarheid van de Werkscan
 • Het signaleren en doorgeven van mogelijkheden of kansen tot het promoten van de dienst Sarcoïdose & Werk.
 • Het doorspelen van mogelijke content voor de website of de SarcoScoop.
Verantwoordelijkheden:
 • Het zorgvuldig omgaan met het geven van informatie.
 • Het vertrouwelijk omgaan met gegevens van en informatie over onze leden.
 • Het adviseren van en meedenken met leden aan de hand van de recente stand van zaken van wet- en regelgeving op dit gebied.
 • Het verkrijgen en bijhouden van basiskennis over wet- en regelgeving op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en de rechten en plichten van de patiënt binnen die regelgeving.
 • Op de hoogte zijn van de informatie die je op de website kunt vinden.
 • Op de hoogte zijn van het doel en de werking van de werkscan
 Bevoegdheden:
 • Het zelfstandig uitbrengen van adviezen.
 • Het opnemen van contact met de Arbeidsjurist of de verzekeringsarts uit de AdviesRaad om een professioneel antwoord te ontvangen op de gestelde vragenHet adviseren van de vraagsteller over wet- en regelgeving.
Kennis: 
 • Kennis over wet en regelgeving op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Kennis over sarcoïdose
 • Kennis over de vereniging en haar standpunten
Houding en eigenschappen:
 • Beseffen dat men namens SBN spreekt
 • Het belang inzien van de eigen regie van de patiënt en daar ook naar handelen.
 • Zelfstandig  maar ook samenwerkingsgericht
 • Zorgvuldig zijn in het verstrekken van informatie
Vaardigheden:
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Empatisch vermogen (luisteren, begrip tonen, geduldig zijn)
 • In staat zijn om te e-mailen
Overig: 
 • Beschikking over computer met internetaansluiting
 • Vermelding in het SBN ‘smoelenboek’ is wenselijk maar niet verplicht
 • Beschikking over voldoende tijd (circa vier tot acht uur per maand)
 • Lid van de SBN
Aanwezigheid:

In het voorjaar en in het najaar houdt de SBN respectievelijk een Vrijwilligersdag en een Vrijwilligerstraining. Omdat we de binding van onze vrijwilligers met de vereniging en met elkaar van groot belang vinden verwachten we dat onze vrijwilligers op deze dagen zo mogelijk aanwezig zijn. Deze data worden ver van te voren ingepland.

Om de werkzaamheden als team ‘Sarcoïdose & Werk’ goed met elkaar af te stemmen organiseert de teamcoördinator zo nodig een team overleg, dit zal hooguit twee keer per jaar zijn. Uiteraard wordt er van je verwacht dat je aan dit overleg deelneemt, dit kan ook virtueel.

Interesse of meer weten? 

Neem contact op
Back To Top