skip to Main Content

Vacature Contactpersonen

« Terug naar artikel

Functie: Contactpersoon – onbezoldigde functie met onkostenvergoeding op declaratiebasis

Plaats in de organisatie: De contactpersonen vallen onder de contactpersonenorganisatie, hiërarchisch gezien valt die onder de vrijwilligerscoordinator. De SBN kent acht regioteams die elk een of meerdere provincies omvatten. De contactpersoon werkt samen binnen zijn eigen regioteam.

Taken:
 • Het regioteam organiseert met elkaar twee tot drie bijeenkomsten in de eigen regio.
 • Het te woord staan van mensen op bijeenkomsten, per telefoon of per e-mail.
 • Het vertegenwoordigen van de SBN op externe evenementen zoals de Longdagen of zorgmarkten.
Verantwoordelijkheden:
 • Het zorgvuldig omgaan met het geven van informatie.
 • Het vertrouwelijk omgaan met gegevens van en informatie over onze leden.
 • Als regioteam een netwerk opbouwen binnen de ziekenhuizen in de eigen regio.
 • Steeds op de hoogte zijn van de diensten die vereniging voor de leden heeft en de inhoud daarvan.
 • Op de hoogte zijn van de inhoud van de Sarcoscoop en de informatie die je op de website kunt vinden.
 Bevoegdheden:
 • Het bespreken van sprekers en locaties voor bijeenkomsten in overleg met de regiocoördinator.
 • Het maken van uitnodigingen voor de regionale bijeenkomsten.
Kennis: 
 • Kennis over sarcoïdose
 • Kennis over de vereniging en haar standpunten
Houding en eigenschappen:
 • Beseffen dat men namens SBN spreekt
 • Samenwerkingsgericht
 • Zorgvuldig zijn in afspraken en toezeggingen
 • Zorgvuldig zijn met informatie
 • Zich houden aan de richtlijnen van de vereniging
Vaardigheden:
 • Sociaal vaardig
 • Empatisch vermogen (luisteren, begrip tonen, geduldig zijn)
 • In staat zijn om te e-mailen
Overig: 
 • Beschikking over computer met internetaansluiting
 • Bereikbaar voor onze leden via telefoon of e-mail, vermelding in het ‘smoelenboek’ is niet verplicht
 • Beschikking over voldoende tijd (circa vier tot acht uur per maand)
 • Lid van de SBN
Aanwezigheid:

In het voorjaar en in het najaar houdt de SBN respectievelijk een Vrijwilligersdag en een Vrijwilligerstraining. Omdat we de binding van onze vrijwilligers met de vereniging en met elkaar van groot belang vinden verwachten we dat onze vrijwilligers op deze dagen zo mogelijk aanwezig zijn. Deze data worden ver van te voren ingepland.

Om de werkzaamheden als regioteam met elkaar af te stemmen organiseert de regiocoördinator twee tot drie keer per jaar een regio-overleg voor je team. Uiteraard wordt er van je verwacht dat je aan dit overleg deelneemt.

Interesse of meer weten? 

Neem contact op
Back To Top