skip to Main Content

Vacature Webredacteur

« Terug naar artikel

Functie: Webredacteur – onbezoldigde functie met onkostenvergoeding op declaratiebasis

Plaats in de organisatie: De webredacteuren vallen onder de communicatieorganisatie, hiërarchisch gezien valt die onder het bestuurslid communicatie. Uitvoerend is het een functie in samenwerking met de andere (web)redacteuren en het websitebeheer.

Taken:
 • Aanleveren van content voor de website van de vereniging en de SBN Nieuwsbrief.
 • Signaleren van mogelijke onderwerpen voor interne en externe communicatie.
 • Het intern doorspelen van vragen die buiten de eigen expertise vallen.
 • Signaleren van mogelijkheden tot aanpassingen van de website die de gebruikersbeleving en- toegankelijkheid ten goede komen.
Verantwoordelijkheden:
 • Het schrijven van nieuwe relevante content voor de website en de SBN Nieuwsbrief, op basis van (SarcoScoop)artikelen of actualiteiten.
 • Goede kennis nemen van de inhoud van de SarcoScoop.
 • Het plaatsen van mogelijke (input voor) content in de contentpool.
 • Het in overeenstemming houden van de uitingen op de website met de standpunten en andere communicatie-uitingen van de vereniging.
 Bevoegdheden:
 • Het (laten) plaatsen en verwijderen van content op de website.
 • Beoordelen van geschiktheid van (door derden) aangeleverde content, eventueel in overleg.
 • Het redigeren van (door derden) aangeleverde content.
Kennis: 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Kennis over de vereniging en haar standpunten
 • Kennis over sarcoïdose
Houding:
 • Beseffen dat men namens SBN spreekt
 • Interesse in sarcoïdose en de vereniging
 • Inlevingsvermogen
Vaardigheden:
 • Communicatief vaardig
 • Samenwerkingsgericht maar ook zelfstandig
 • Voldoende vaardig met computers
Overig: 
 • Beschikking over computer met internetaansluiting
 • Beschikking over voldoende tijd (circa twee uur in de week)
 • Lid van de SBN
Aanwezigheid:

In het voorjaar en in het najaar houdt de SBN respectievelijk een Vrijwilligersdag en een Vrijwilligerstraining. Omdat we de binding van onze vrijwilligers met de vereniging en met elkaar van groot belang vinden, verwachten we dat onze vrijwilligers op deze dagen zo mogelijk aanwezig zijn. Deze data worden ver van te voren ingepland.

Om de werkzaamheden als webredacteur af te stemmen met je collega’s zal er ook twee tot drie keer per jaar overleg plaatsvinden binnen je eigen team. Uiteraard wordt er van je verwacht dat je aan dit overleg deelneemt, dat kan ook virtueel.

Interesse of meer weten? 

Neem contact op
Back To Top