skip to Main Content

Training ‘Omgaan met sarcoïdose’

« Terug naar artikel

Als u geconfronteerd wordt met de diagnose sarcoïdose is er veel onzekerheid: Wat betekent dit voor uw dagelijks leven, voor uw werk en uw relatie? Hoe gaat u om met deze nieuwe grillige situatie, met uw ziekte of die van uw partner en de onzekerheid?

Sarcoidose.nl organiseert als jaren de training ‘Omgaan met sarcoïdose’. Vanaf 2018 doen we dat drie keer per jaar. Deze training is toegankelijk voor leden en hun eventuele partners of andere betrokkenen. Het doel van de training is het maximaal leren benutten van uw kwaliteiten en mogelijkheden! Want ook al heeft u (of uw partner) sarcoïdose, dat wil nog niet zeggen dat uw mogelijkheden zijn opgehouden. De training bestaat steeds uit drie dagen waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten zijn. Zij worden gegeven door trainers die zelf ook sarcoïdose hebben.

Er is volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers en de trainers. In de training komen tal van aspecten aan de orde:

  • Wat betekent het om sarcoïdose te hebben?
  • Wat ervaart u als belemmeringen in het dagelijks functioneren?
  • Hoe kunt u een weg vinden om met de beperkingen te leren omgaan en wat heeft u daarvoor nodig?
  • Hoe kunt u uw plannen realiseren en wat heeft u daarvoor nodig?

De training kost de SBN circa € 275,– per persoon. Als lid van onze vereniging kunt u deelnemen voor € 100,– per persoon (2018 / 2019). Deze kosten zijn een bijdrage in de kosten voor de overnachting en de catering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de training vanuit uw aanvullende verzekering.

Waar en wanneer

Elk jaar vinden de trainingen plaats in het voorjaar en in het najaar. De locaties zijn verspreid over het land (noorden, midden of zuiden) en de locaties worden zoveel mogelijk afgestemd op de woonplaats van de mensen die op de wachtlijst staan.

Voor 2019 zijn de volgende drie trainingen gepland:

  • 29 en 30 maart, derde dag 18 mei – Soesterberg
  • 20 en 21 september, derde dag 2 november – Noord Nederland
  • 4 en 5 oktober, derde dag 16 november – Geldrop
Lees meer over de training ‘Omgaan met sarcoïdose’

Aanmelden, of vrijblijvend op de wachtlijst? Mail het secretariaat of bel 072 – 792 0767.

Back To Top