Training ‘Omgaan met sarcoïdose’

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

Als u geconfronteerd wordt met de diagnose sarcoïdose is er veel onzekerheid: Wat betekent dit voor uw dagelijks leven, voor uw werk en uw relatie? Hoe gaat u om met deze nieuwe grillige situatie, met uw ziekte of die van uw partner en de onzekerheid?

De SBN organiseert nu twee keer per jaar de training ‘Omgaan met sarcoïdose’. Vanaf 2018 doen we dat drie keer per jaar. Deze training is toegankelijk voor leden en hun eventuele partners of andere betrokkenen. Het doel van de training is de verbetering van kwaliteit van leven en het maximaal leren benutten van uw kwaliteiten en mogelijkheden! Want ook al heeft u (of uw partner) sarcoïdose, dat wil nog niet zeggen dat uw mogelijkheden zijn opgehouden. De training bestaat steeds uit drie dagen waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten zijn. Zij worden gegeven door trainers die zelf ook sarcoïdose hebben.

Er is volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers en de trainers. In de training komen tal van aspecten aan de orde:

  • Wat betekent het om sarcoïdose te hebben?
  • Wat ervaart u als belemmeringen in het dagelijks functioneren?
  • Hoe kunt u een weg vinden om met de beperkingen te leren omgaan en wat heeft u daarvoor nodig?
  • Hoe kunt u uw plannen realiseren en wat heeft u daarvoor nodig?

De training kost de SBN circa € 275,– per persoon. Als lid van onze vereniging kunt u deelnemen voor € 100,– per persoon (2017 en 2018). Deze kosten zijn een bijdrage in de kosten voor de overnachting en de catering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de training vanuit uw aanvullende verzekering.

Waar en wanneer

Elk jaar vinden de trainingen plaats in het voorjaar en in het najaar. De locaties zijn verspreid over het land (noorden, midden of zuiden) en de locaties worden zoveel mogelijk afgestemd op de woonplaats van de mensen die op de wachtlijst staan. De najaarstraining in 2017 is inmiddels al volgeboekt en vindt plaats op 29 en 30 september met de derde dag op 11 november plaats in Steenwijk –  De Bult (Overijssel).

Voor 2018 zijn er drie data voor trainingen vastgesteld:

  • 9 en 10 maart, derde dag 21 mei
  • 21 en 22 september, derde dag 3 november
  • 5 en 6 oktober, derde dag 10 november

Wil je deelnemen aan de training? Laat je dan op de wachtlijst plaatsen. Zo kunnen we rekening houden met je woonplaats bij het zoeken van een geschikte locatie.

Lees meer over de training ‘Omgaan met sarcoïdose’

Aanmelden, of vrijblijvend op de wachtlijst? Mail het secretariaat of bel 033 247 1467.

Delen