Skip to content

Laatst geupdate op 11 mei, 2023

Niet medicamenteuze behandeling

Uiteraard bestaan er naast medicatie ook nog andere behandelmogelijkheden. Zo kunnen ook fysiotherapie of oefentherapie bijdragen aan het behoud of de verbetering van de algehele conditie.

Voeding

Sarcoïdose behoeft niet een speciaal dieet. Belangrijk is regelmaat, waarbij de voedingsadviezen van het voedingscentrum kunnen worden aangehouden. Eet gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente, fruit en brood en ga veilig met voedsel om.

Iedereen heeft energie nodig voor de levensprocessen die plaatsvinden in het lichaam; deze energie wordt opgenomen in de vorm van voedsel. De voedingsstoffen die deze energie leveren zijn de macronutriënten, namelijk koolhydraten, eiwitten en vetten. Alcohol levert ook energie, maar dit is een stof die het lichaam niet nodig heeft. Ook is water essentieel voor het lichaam, zonder water is leven niet mogelijk. Het voedsel levert tevens micronutriënten, zoals vitamines, mineralen en spoorelementen.

Deze stoffen worden micronutriënten genoemd omdat de benodigde hoeveelheden aanmerkelijk kleiner zijn dan bij de macronutriënten het geval is. Samen met de macronutriënten zijn ze onmisbaar voor het functioneren van het menselijk lichaam. Verschillende micronutriënten hebben een anti-oxidatieve werking, zoals vitamine E en selenium. Een anti-oxidatieve werking wil aangeven dat beschadiging van de cel verhinderd wordt of dat schadelijke stoffen onwerkzaam gemaakt worden in het lichaam.

Voor meer informatie, www.voedingscentrum.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie is er in het algemeen op gericht belasting en belastbaarheid op elkaar af te stemmen en waar mogelijk de belastbaarheid te vergroten. Fysiotherapeutische behandelingen hebben tot doel de zelfredzaamheid van de patiënt te verbeteren. Bij sarcoïdosepatiënten vraagt dat vaak om een verandering van leefstijl. Energieke ondernemende mensen worden plotsklaps gedwongen om met beleid en rustiger met hun energie om te gaan. Massage en fysiotechnische apparatuur zijn er vooral op gericht de doorbloeding van weefsels te verbeteren. In het algemeen verschaft circulatieverbetering een betere voorwaarde tot herstel van weefsels: het is ontstekingsremmend en leidt tot vermindering van pijnklachten.

Voor meer informatie: www.fysiotherapie.nl

Oefentherapie

Als belangrijkste behandelvorm kan oefentherapie in de breedste zin van het woord beschouwd worden. Bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals gewrichtsklachten en spierproblemen, is het belangrijk om het bewegingsapparaat zo soepel mogelijk te houden. De intensiteit van het oefenen mag bij ernstige klachten niet te belastend zijn. Rustig, onbelast al uw gewrichten oefenen, zonder veel kracht te gebruiken is dan belangrijk. U onderhoudt zo de mobiliteit ofwel beweeglijkheid van de gewrichten zonder ze extra met kracht te belasten. Bijvoorbeeld oefenen in water (hydrotherapie) waarbij voor een groot deel de zwaartekracht is uitgeschakeld, kan dan een goede behandelvorm zijn. Ontspanningstherapie kan een goede optie zijn, omdat u meer kunt leren tijdens de rustmomenten echt te ontspannen en bewuster weer energie bij te tanken.

Voor meer informatie: www.vvocm.nl

Ademhalingstherapie

Als men vaak kortademig is of snel vermoeid, kan het zijn dat men op een minder adequate wijze gaat ademen, bijvoorbeeld te snel en te oppervlakkig of bij inspanningen te veel geneigd is om de adem in te houden. Dit heeft uiteraard te maken met alles wat met het verminderde lichamelijke kunnen samenhangt: aanpassen, spanningen thuis of in werkkring, enzovoort. Zowel fysiotherapie als ontspanningstherapie kunnen u helpen de ademhalingstechniek te verbeteren.

Alternatieve behandelwijzen

Alternatieve behandelwijzen zijn alle therapieën, geneesmiddelen en diagnostische handelingen waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van de geneeskundige effectiviteit geleverd is en die meestal niet aan medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd. Deze behandelwijzen worden ook door niet-artsen uitgeoefend. Er zijn heel veel soorten alternatieve behandelwijzen. Voorbeelden zijn homeopathie, acupunctuurreiki, maar ook yoga en mindfulness.

Voor sommige alternatieve behandelwijzen bestaat in de reguliere geneeskunde wel enig draagvlak. Zo is bijvoorbeeld bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) het positieve effect aangetoond van cognitieve gedragstherapie en mindfulnesstraining. Voor veruit de meeste alternatieve behandelwijzen ontbreekt de wetenschappelijke basis.

Toch zijn er mensen die baat ervaren bij een alternatieve aanvullende behandeling.  Er bestaat behoorlijk wat controverse tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’ en men praat niet mét, maar vooral over elkaar. Opvallend zijn de extreme opvattingen bij beide stromingen. Zijn dan echt alle alternatieve genezers kwakzalvers en alle reguliere genezers loopjongens van de
farmaceutische industrie?

Het grootste bezwaar vanuit de reguliere geneeskunde blijft, dat het effect van alternatieve behandelmethodes niet wetenschappelijk aantoonbaar is. Hierdoor lijken andere theorieën bij voorbaat onmogelijk. Daarnaast werken de regulieren volgens een onderzoekssysteem wat zeer effectief en systematisch te werk gaat en grote successen boekt. In de medische wetenschap wordt uitgegaan van een scheiding van lichaam en geest (die elkaar wel op een of andere manier
beïnvloeden). Veel alternatieve genezers betrekken de geest wel bij de genezing en dit vormt weer een groot deel van hún succes. Echter, vaak zijn de geneeswijzen zelf vooral pragmatisch, nauwelijks theoretisch onderbouwd of onderzocht op effectiviteit. Dat wil zeggen, niet volgens de regels van de heersende wetenschapsgemeenschap.

Een voorbeeld. In de homeopathie is de werking van een medicijn gebaseerd op verdunning van de werkzame stof (zo verdund, dat het niet meer te meten is via de reguliere technieken) en de reactie van het lichaam. Namelijk, dat je lichaam op basis van dit verdunde stofje zichzelf afweert tegen de ziekte. In de reguliere geneeskunde zijn de medicijnen gebaseerd op aantoonbare werkzame stoffen. Iemand die dus vanuit de reguliere geneeskunde de homeopathie onderzoekt, zoekt naar die werkzame stof. Deze is met behulp van de gangbare meetmethoden niet te vinden, omdat het bij de homeopathie gaat om de energieën die komen vanuit het verdunde middel, wat dus een genezend effect op het lichaam heeft.

Aantal alternatieve behandelmethodes groeit

Voor zowel alternatief als regulier zijn de eigen theorieën over ziekte, gezondheid en genezing een correcte weergave van de werkelijkheid. Deze manier van denken vormt de basis voor de onoverkomelijke communicatie- en samenwerkingsproblemen tussen de twee groepen.

Hoe onderscheid je een professioneel genezer van een kwakzalver?

Reguliere artsen hebben een opleiding gevolgd aan een medische faculteit. Erkende artsen zijn als zodanig landelijk geregistreerd. Bij alternatieve genezers ligt dit anders. Voor een aantal behandelmethodes bestaan organisaties van beroepsuitoefenaars. Bij behandelmethodes waar geen beroepsorganisatie voor bestaat, is de kans groter om een ‘kwakzalver’ te treffen, ook omdat er geen toezicht is en geen erkende diploma’s bestaan. Een goed alternatief genezer zal bij een (ernstige) ziekte nooit aanraden om geheel af te zien van reguliere behandelmethodes

Back To Top