skip to Main Content

Sarcoïdose & Werk

« Terug naar artikel

Omdat het voor veel mensen met sarcoïdose noodzakelijk is om het levensritme aan te passen heeft sarcoïdose niet alleen invloed in de privésfeer maar ook in je werk. Werken met sarcoïdose roept allerlei vragen op zoals: Hoe kan ik zo goed mogelijk aan het werk blijven, wat is de rol van de bedrijfsarts, wat zijn mijn rechten en plichten, heb ik straks recht op een uitkering en hoe bereid ik me voor op een keuring bij het UWV?

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Voor al je vragen die betrekking hebben op werken met sarcoïdose hebben we onze service: Sarcoïdose & Werk. Deze service is gratis voor leden!

Lees meer over onze dienst Sarcoïdose & Werk (pdf)
Voorlichtingsfilm sarcoïdose & UWV (Vimeo stream)

Werkscan

Ben je aan het werk maar is het moeilijk om dat vol te houden? Of ben je werk aan het zoeken maar vind je het moeilijk om te bepalen waar je grenzen liggen? Dat komt heel veel voor bij mensen met sarcoïdose. Doe de Werkscan om zelf je werkvermogen te kunnen bepalen en te kijken wat je zelf kunt doen om je (toekomstige) werk zo goed mogelijk vol te kunnen houden.

Lees meer over de Werkscan

Feiten en cijfers

Aan het project Op Eigen Kracht Aan Het Werk hebben 9 patiëntenorganisaties deelgenomen. Binnen deze negen, heel verschillende aandoeningen, is door de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar het profiel van de achterban op het gebied van maatschappelijke en sociale participatie. Hiermee is voor elke van de betreffende aandoeningen in kaart gebracht hoe ‘de werkende patiënt’ eruit ziet.

Het rapport dat over dit onderzoek verschenen is heet ‘Krachtig en kwetsbaar’.

Ook sarcoïdosepatiënten maakten deel uit van dit onderzoek. Daarvan is een uittreksel en een samenvatting gemaakt vanuit het totaalrapport.

Lees het in het rapport Krachtig en kwetsbaar
Bekijk het uittreksel over sarcoïdose Bekijk de samenvatting over sarcoïdose

Functionele mogelijkhedenlijst

Een verzekeringsarts kijkt naar je mogelijkheden. Wat kun je nog wel en in hoeverre stelt dat je in staat om te werken. Het in kaart brengen van deze mogelijkheden doet de verzekeringsarts op je functionele mogelijkhedenlijst.

Lees meer over de functionele mogelijkhedenlijst
Back To Top