skip to Main Content

Verschijningsvormen

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

De verschillende soorten sarcoïdose zijn vernoemd naar de plaats waar de granulomen zich bevinden. De verschillende soorten noemen we ook wel de verschijningsvormen van sarcoïdose. Voorbeelden van verschijningsvormen zijn longsarcoïdose en huidsarcoïdose. Omdat sarcoïdose een systeemziekte is bestaan er vaak meerdere verschijningsvormen naast elkaar.

In deze rubriek leest u meer over de verschillende verschijningsvormen. Per vorm is de informatie weergegeven over het ziektebeeld, de diagnose, de behandeling en de prognose.

Longsarcoïdose

Bij longsarcoïdose bevinden de granulomen zich in het longweefsel dat zorgt voor de opname van zuurstof in het bloed en het afstaan van kooldioxide vanuit het bloed. Dit weefsel heet het longparenchym. De granulomen verstoren daar de zuurstofopname en kooldioxide-afgifte. Daarnaast kunnen er granulomen voorkomen in het lymfesysteem van de longen. Dit kunnen zowel de lymfevaten als de lymfeklieren zijn. Ook dit benadeelt de werking van de longen.

Lees meer over longsarcoïdose

Leversarcoïdose

Granulomen in de lever komen bij veel mensen met sarcoïdose voor maar leiden zelden tot klachten.

Lees meer over leversarcoïdose

Oogsarcoïdose

Ongeveer de helft van alle sarcoïdosepatiënten krijgt oogklachten, uiteenlopend van droge ogen tot een ontsteking.

Lees meer over oogsarcoïdose

Huidsarcoïdose

Sarcoïdose van de huid komt bij 20 tot 35% van alle sarcoïdosepatiënten voor. Soms is een huidaandoening zelfs de enige klacht. Er zijn verschillende soorten huidafwijkingen die bij sarcoïdose kunnen optreden.

Lees meer over huidsarcoïdose

Sarcoïdose in het zenuwstelsel

Bij neurosarcoïdose bevinden zich granulomen in het centrale of perifere zenuwstelstel. Dit komt maar bij 5% van de mensen met sarcoïdose voor.

Dunne vezelneuropathie als ‘bijverschijnsel’ van sarcoïdose (paraneurosarcoïdose) komt veel vaker voor. Ongeveer 65% van de mensen met sarcoïdose heeft daar last van.

Lees meer over sarcoïdose in het zenuwstelsel

Hartsarcoïdose

Sarcoïdose van het hart, ook wel cardiale sarcoïdose genoemd, is een zeldzaam en ingewikkeld ziektebeeld met mogelijk grote consequenties voor de patiënt.

Lees meer over hartsarcoïdose

Niersarcoïdose

De nieren zijn belangrijk in ons lichaam, zij filteren afvalstoffen uit het bloed, regelen de bloeddruk en spelen een belangrijke rol in de zuur-, zout-, mineraal- en kalkhuishouding. Het niet of onvolledig functioneren van de nier heeft dus gevolgen voor de water- en zouthuishouding en kan snel aanleiding geven tot de ophoping van afvalstoffen en/of bloedarmoede.

Het functioneren van de nieren kan bij sarcoïdose beïnvloed worden door granulomen in de nieren of een verstoring van de kalkhuishouding.

Lees meer over niersarcoïdose

Bewegingsapparaat

Ook het bewegingsapparaat kan betrokken zijn bij sarcoïdose. Naast dat er zich granulomen kunnen bevinden in de botten, spieren of gewrichten kan ook de medicatie van invloed zijn op het bewegingsapparaat. Veel mensen met sarcoïdose hebben klachten van de spieren en de gewrichten.

Lees meer over sarcoïdose in het bewegingsapparaat

Sarcoïdose in de keel, neus en oren 

Sarcoïdose in het gebied van de keel neus en oren komt weinig voor. Toch bestaat in de keel-, neus-, oorheelkunde bijna geen
klacht die niet op basis van sarcoïdose verklaard zou kunnen worden.

Lees meer over sarcoïdose in keel, neus en oren
Delen
Back To Top