skip to Main Content

Botsarcoïdose

« Terug naar artikel

Diagnose

De botdichtheid kan ingeschat worden naar de leeftijd waarop en het aantal botbreuken dat er heeft plaatsgevonden. Een zeer ruwe schatting van botontkalking is soms mogelijk op basis van gewone röntgenfoto’s. De laatste jaren worden er meer betrouwbare en minder belastende meetmethoden toegepast.

  • DEXA scan (Dual Energy X-ray Absorptiometry): meet  de botmineraaldichtheid met behulp van röntgenstralen.
  • Röntgenfoto van de rug: de wervels worden in kaart gebracht om te bekijken of er wervelinzakkingen (breuken) bestaan door verminderde botsterkte.
  • Calciumbepaling: door de sarcoïdose kan de calciumhuishouding gestoord zijn. Indien nodig zal de arts daarom het calciumgehalte in het bloed en de urine controleren.
  • Vitamine D bepaling: ook de vitamine D spiegels kunnen bij sarcoïdose zijn veranderd. Daarom zal de arts eventueel uw bloed laten controleren op vitamine D.

Behandeling

Bisfosfonaten zijn medicijnen die de botafbraak krachtig kunnen remmen. Voor de botontkalking die kan ontstaan door de invloed van corticosteroïden wordt sinds een aantal jaar vaak alendroninezuur gebruikt. Studies hebben aangetoond dat alendroninezuur een toename van de botdichtheid van 1-2% per jaar kan bereiken.

Bij verscheidene chronische ziekten is echter gebleken dat ondanks langdurig prednisongebruik te weinig  patiënten ‘botbeschermende’ medicatie gebruikt. De botdichtheid is bij geen enkele dosering corticosteroïden volstrekt veilig, alhoewel doseringen onder de 5 mg prednison per dag redelijk veilig lijken.

Ben je al lid? Log dan in
Nog geen lid? Word dan lid om deze informatie te kunnen lezen 

U moet zijn aangemeld om deze inhoud te bekijken.

Back To Top