skip to Main Content

Sarcoïdose in de spieren

« Terug naar artikel

Ziektebeeld

Bij sarcoïdose komen spierklachten nogal eens voor. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt doordat er granulomen of ontstekingsgerelateerde producten  in de spieren voorkomen of door de vermoeidheid ten gevolge van het algemeen voorkomen van sarcoïdose.

Bij 50 tot 80% van alle mensen met sarcoïdose komen granulomen in de spieren voor.

Lees meer

Diagnose

Indien het vermoeden bestaat dat er spierafwijkingen bestaan, kunnen een aantal onderzoeken duidelijkheid geven:

• Bloedonderzoek op spierenzymen met name van creatininefosfokinase (CPK),
• Spierstatus, een spierkrachtonderzoek van verschillende spiergroepen,
• Elektromyogram (EMG): Geleidingsonderzoek van de zenuwen en spieren
MRI scan: Beeldvormend onderzoek via magnetische velden
• Stofwisselingsonderzoek (zelden nodig),

Het wegnemen en onderzoeken van een stukje spier (biopsie) kan nodig zijn voor de diagnose myositis (spierontsteking) of myopathie.

Behandeling

Wanneer er abnormale concentraties spierenzymen in het bloed gemeten worden, spontaan of na minimale inspanning, dan wordt gesproken van spierontsteking. Verder belasten in dergelijke gevallen is dan mogelijk schadelijk.

De spierontsteking wordt meestal met medicijnen behandeld. Bijvoorbeeld met analgetica of NSAID’s. Bij heftige ontstekingen zijn vaak corticosteroïden nodig. Anderzijds hebben corticosteroïden soms een averechts effect op spierpijn en spierkracht.

Lees meer
Back To Top